Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (27)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (27)

 

Zasedání obecního výboru 21. června 1908.

Přitomno  16 členů, zapisoval p. uč.  Štěpán Němec.

-Šest přítomných  majitelů pozemků  na horním konci (Jan Vylegal, Josef Mutina, Jan Janša, Jan Šebesta, Filip Tichopád, a Ondřej Vašek)  žádá o provedení revize výměry jejich pozemků po zeměměřiči Mazurkovi. Výbor souhlasí s podmínkou, že náklady na nové vyměření si uhradí žadatelé. Ti s tím souhlasí.

-Jan Lička, domkář z č. 14 žádá o odprodej 135 m/2 obecního pozemku pro rozšíření dvorka a postavení chlévků. Výbor se usnáší, že po schválení odprodeje Zemským výborem bude žádosti vyhověno a určuje cenu 1 K za 1 m/2. Přítomní Jan Lička a Aneška Ličková  s touto cenou souhlasí.

-Projednán přípis c.k. okr. hejtmanství, ve kterém se žádá o peněžní příspěvek  českým dětem ve Vídni.  Usneseno podpořit tuto akci darem 50 K.

-Výbor souhlasí s převedením hostinské koncese M. Černé z č. 36 na novou budovu, která se staví  na parcele č. 113 za předpokladu, že tato bude vyhovovat všem předpisům pro místnosti hostinské a výčepní.

-Projednány přípravy na zřízení nového hřbitova. Hrabůvka  byla vyzvána c.k. okr. hejtmanstvím, aby se postarala o vlastní hřbitov a umrlčí komoru. Pověřen jest p. Vogt, aby dohledal spisy a další potřebné podklady pro jednání s Hrabůvkou  o finančním  vyrovnání za starý hřbitov.

-Veřejnou vyhláškou budiž občanstvo důrazně upozorněno, že všeliký pych polní a škody na zahradách budou přísně trestány.

-Opevňování břehů na řece Ostravici se bude provádět s co nejmenšími náklady. Tam bydlící sousedé se vyzývají, aby pomohli radou, prací a dřevem. Pracovat se začne v úterý 30. června.

-V závodní restauraci na Závodí se musí dodržovat uzavírací policejní hodina. Jsou stížnosti, že se tam sedí dlouho po půlnoci. Dbát na to budou policejní orgány.

Komentář HN:  Zajímavá je informace o stavbě budoucího hostince „U lípy“. V roce 1908 se tento název ještě nepoužíval. Škoda, že se nezachovala kresba nebo fotografie původní hospody. Pravděpodobně byla situována severně od té nové. Stále pokračují přípravy na zřízení nového hřbitova a stále se počítá, že bude v blízkosti toho starého. V nejbližších měsících ale nastane změna.

17.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma