Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (28)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (28)

 

Zasedání obecního výboru 2. srpna 1908.

Přítomno 14 členů z 18-ti. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Pan starosta sděluje, že nové hřbitoviště dle znalce lze drenažovat tak, že se po obvodu uloží  roury s větší světlostí a vnitřní plochu drenážovat netřeba. Už nyní je možné provést návoz hlíny.  Dražba se uskuteční v neděli 9. srpna a vyvolávací cena se stanovuje na 1 K 60 hal. za 1 m/3 hlíny.

-Přečtena žádost o podporu Josefa Břenka, místně příslušného do Hrabové. Nyní bydlí v Hrabůvce. Dříve byl rolníkem na č. 55, ale také marnivcem a alkoholikem, nestaral se řádně o rodinu. Jakékoliv podpora odepřena, protože on může pracovat.

-Dle oznámení Jana Olšanského je starý čeledín na statku u Černých krácen na mzdě. Starosta předvolá obě strany a svědky a vše se urovná. Také Fr. Švenda obtěžuje občanstvo žebrotou a mluví a zpívá oplzle před mládeži. Bude napomenut starostou.

-Magdalena Vlčková s pěti dětmi, opuštěna od manžela, žádá o podporu, protože o prázdninách za posluhu ve škole nedostává plat. Schválen jednorázový příspěvek 20 K.

-Místní školní rada oznamuje, že v novém školním roce se zvýší počet žáků v II. třídě na 98 a ve III. třídě na 94. Vzato na vědomí.

Komentář HN: Hlavním problémem obce jsou v této době  problémy hřbitova. Není se co divit, zprávy místního hrobníka o potížích při kopání nových hrobů jsou  alarmující. Situace je komplikována i tím, že šlo o společný hřbitov s Hrabůvkou. Stále se uvažuje o umístění nového hřbitova  nedaleko kostelíka.

Dalšími  problémy tehdejší Hrabové byly problémy sociální.  Názorný je případ  manželem opuštěné Magdaleny Vlčkové s jejími pěti dětmi. Ubytování našla v místní nemocnici a paní Vlčková živila svou rodinu z platu uklízečky ve  škole. Jaké asi byly jejich osudy v dalších letech?

18.9.2020     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma