Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (29)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (29)

 

Schůze obecní rady dne 9. srpna  1908.

Přítomno 16 členů z 18-ti.  Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Hlavním bodem jednání je dražba návozu hlíny na pozemek budoucího hřbitova. Přítomni jsou i zájemci o tuto práci. Pověřený licitátor p. Fr. Pajorek vyvolal cenu za 1 m/3 hlíny na 1 K 60 hal. Nikdo se nepřihlásil. Cena pak byla zvýšena na 2 K. Vydražitelem se stal p. Rudolf Černý za cenu 1 K 96 hal. Pro deštivé počasí odkládá se ukončení  návozu  do 1. září 1908.

-Dále jednáno o zřízení české mateřské školy. Pan starosta informuje, že se má zřídit německá mateřská škola na gruntě č. 35 Jana Sýkory.  Ten prohlásil, že je ochoten pronajat patřičnou místnost i pro mateřskou školu českou.  Usneseno, aby česká mateřská škola byla zřízena nákladem obce. Pro hlasovalo 14 členů, dva byli proti. Konkrétní návrh má vypracovat místní školní rada.

- V hostinci p. Řehy na Závodí se má uskutečnit taneční zábava spolku válečných veteránů z Ratimova. Na stejný den se připravuje výlet zdejšího hasičského sboru.  Taneční zábava veteránů se povolí jen s podmínkou, že Ratimovští veteráni  zaplatí hasičskému sboru hrabovskému  odškodné, které stanoví  starosta  hasičského sboru p. Jan Vogt.

-Předseda místní školní rady p. Jan Vogt předkládá požadavky na opravy školních budov. Usneseno odložit nátěry oken v nové škole na příští rok.

Komentář HN:  Největším problémem tehdejší Hrabové je stále  místní hřbitov.  Ten se má  přemístit na obecní pozemek  západně od kostelíka.  Je však nezbytné  tento terén navýšit návozem hlíny. Byla na to vyhlášena veřejná dražba.

 Tehdejší „politická scéna“ se zabývala i  ožehavým problémem  německé mateřské školy. Jak to všechno  dopadne,  to se  dozvědí  čtenáři Hrabovských novin  v příštích dnech.

19.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma