Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (30)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (30)

 

Zasedání obecního výboru 23. srpna 1908.

Přítomno 16 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Ve věci nového hřbitova  starosta oznamuje, že o jeho umístění s konečnou platností  rozhodne  dne 27. srpna komise c.k. okresního hejtmanství. Na tentýž den se svolává obecní výbor.

-Starosta čte výnos c.k. okr. hejtmanství, že obec Hrabové je povinna zaplatit místnímu faráři za rok 1907 platbu 28 K, i když se tomu obec vzpírá. Usneseno tuto částku zaplatit, ale pro budoucí časy se tato platba odmítá. Vše potřebné projedná s okr. hejtmanstvím pan starosta.

-Podána zpráva o  očekávané státní a zemské subvenci  na vodní práce na Ostravici. Zdržení platby je přičítáno stížnostem proti těmto stavbám ze strany J. Piskoře a M. Černé. Subvenci je možno očekávat až v roce 1909. Pokud se tak stane, je starosta ochoten uhradit vzniklé náklady sám. Obecní výbor to vzal na vědomí.

-Ve věci německé mateřské školy bylo jednáno se Sýkorou. Ten prohlásil, že ve svém domě německou školu neumístí.  Když německá . škola nebude, odpadá nutnost i  české školy.

-Starosta podává zprávu o vypořádávání pohledávek u obecního domku č. 93. Advokát Matouš z M. Ostravy přes neustálé naléhání nekoná a věc neustále protahuje. Usneseno, aby  advokát svolal všechny zainteresované včetně  Beaty Mutinové a  za přítomnosti starosty byla tato záležitost ukončena.

-Vzato na vědomí, že obec má zaplatit  nemocnici ve Frýdku nemocenské  výlohy za Marii Švrčkovou  v obnose 24 K.

-Na úhradu daru 50 K vídeňským českým dětem bude vykonána mezi obyvatelstvem peněžní sbírka.

-Povoluje se, aby pozemek mezi domy č. 15 a 120 byl prodán K. Olšovskému a Fr. Baluškovi.  K pozemku není cesta a pro obec je nepotřebný.

Komentář HN:  Na tomto zasedání se jednalo i o domku č. 93.  V té době byl v majetku  paní Beaty Mutinové.  Obec již delší dobu  usiluje o jeho zakoupení  a  o následném přestěhování Magdaleny Vlčkové  s jejími pěti dětmi z obecní nemocnice, Tam bydlí již od června roku 1906 a nemocnice následkem toho nemůže sloužit svému účelu.  Převod nemovitosti na obec nebyl ani v té době jednoduchou záležitostí.

20.9.2020           V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma