Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (31)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (31)

Zasedání obecního výboru 28. srpna 1908.

Přítomno 15 členů. Zapisoval p.naduč. Fr. Bartoník.

-Za přítomnosti členů  komise  c.k. okresního hejtmanství  z Mor. Ostravy jednáno o  budoucím pohřebišti. Komise neschválila návrh obecního výboru na nové pohřebiště v blízkosti stávajícího hřbitova  z příčiny mokré půdy a blízkosti obytných budov.

 Obecní výbor proto navrhl umístit pohřebiště v místě zvaném „Na Břehu“ na pozemku dědiců Držonkových. Toto místo komise schválila. Bude tam  zakoupeno 60 arů půdy.  S přítomným poručníkem  dědiců Držonkových p. Fr. Pajorkem byla sjednána cena 1 350 K.

Právo na používání cesty k novému pohřebišti projedná s jejich majiteli p. starosta.

Nové pohřebiště bude určeno pouze pro potřeby  Hrabové.  Hřbitov se stane občanským a obecním majetkem ve správě obce.

Komentář HN:   S konečnou platností  bylo rozhodnuto o umístění nového hřbitova, a to se zdůvodněním, proti kterému nebylo možno protestovat.  Pozornost zasluhuje velmi nízká cena pozemku.  Významné je i zdůraznění, že nový hřbitov bude pouze ve správě obce. Proti tehdejším zvyklostem  hřbitov nebyl nikdy vysvěcen. Mezi  místním katolickým farářem  a  tehdejším obecním výborem  nebyly příliš dobré vztahy.

21.9.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma