Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (32)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (32)

 

Zasedání obecního výboru 13. září 1908.

Přítomno 14 členů. Zapisoval p. naduč. Fr. Bartoník.

-Jednáno o oplocení nového hřbitova. Pan starosta,  p. Vogt a p. Kudělka  si byli prohlédnout oplocení hřbitova v Paskově. Přizván byl i tesařský mistr Fr. Klega z Oprechtic.

Oplocení hřbitova bude provedeno následovně: do betonových patek budou zapuštěny  železné sloupy, latě a tyčky budou dřevěné.  Výška plotu bude 170 cm.  Dřevěné části budou napuštěny karbolem.  Vstupní  vrata budou opatřena drátěným pletivem. Budou dostatečně široká, po obou stranách opatřena dvířky. Práce budou zadány u p.  Klegy za cenu 8 K za běžný metr  plotu včetně betonování. Veškeré práce budou kontrolovat pánové Staněk, Lička  z č. 30, Vogt, Chlupatý, Pajorek, Olšanský a Bartoník.

Financování hřbitova:  Peníze na oplocení budou vypůjčeny u místní Raifaizenky. Pro zakoupení pozemku  od dědiců po R. Držonkovi se použije obnos  1 294 K  za již uskutečněný   prodej obecních parcel  p. Karlu Olšanskému. O potřebný souhlas k tomuto způsobu  financování   požádá p. starosta Zemský výbor.

-Zamítnuta žádost  Fr. Dordy na  odkoupení  obecního pozemku po  bývalé  kovárně.

-Přijat návrh p. Vogta, aby se vymohlo kostelní zvonění i u pohřbů chudobných, a také aby se zveřejnily pohřební sazby pro veškeré výkony církevní.

Komentář HN:  Opakovaně obdivuji operativnost v jednání tehdejších radních. Velice rychle a bez zbytečného papírování  se rozhodlo o stavbě plotu a o finančních záležitostech.  Zapomnělo se ale na umrlčí komoru. Určitě o tom bude jednáno na příštím zasedání obecního výboru.

22.9.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma