Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (33)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (33)

 

Zasedání obecního výboru 27. září 1908.

Přítomno 14 členů, zapisoval p. Fr. Bartoník.

-Pan starosta oznamuje, že je nezbytné vystěhovat z obecní nemocnice Magdalenu Vlčkovou a její děti. Jde o úřední nařízení.  Budou přestěhováni do malé světničky v domku  č. 93, kterou  nyní obývá  Anna Mutinová.  Ta se musí z bytu vypovědět.

-  Chlupatý Jan sděluje, že sbírka od honců vynesla 6 K 50 hal. Usneseno, aby se založil haléřový spolek pro zřízení české mateřské školy a výtěžek od honců tam byl vložen. Pan Bartoník sděluje, že již byly místní školní radou vypracovány stanovy  tohoto spolku  a zaslány na c.k. místodržitelství  ke schválení.

-Členové obecního výboru provedou vytýčení plotu na novém pohřebišti. Usneseno zřídit tam umrlčí komoru. Dopravu  1 500 ks cihel zajistí p. Kudělka a p. Kaloč.

Komentář HN: Z textu projednávaného bodu č. 1 vyplývá, že domek č. 93 je již v majetku obce. Dosavadní nájemnice  uvedené světničky, dcera Beaty Mutinové  švadlena Anna, dostala výpověď. Pokud jde o umrlčí komoru na novém hřbitově, tak to byla malá místnost, určena pro uložení mar s nebožtíkem před vlastním pohřbem.  Domek  s bytem pro hrobníka se stavěl později.

23.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma