Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (34)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (34)

 

Zasedání obecního výboru 4. října 1908.

Přítomno 12 členů,  zapisoval Fr. Bartoník.

-Přečtena petice společenství hostinských v okrese ostravském, aby byla prodloužena policejní hodina v zimě do 11. hodin a v létě do 12. hodin. Obecní výbor se  usnáší na zamítnutí této petice.

- Způsob oplocení nového hřbitova se mění takto: Průčelní strana bude opatřena po celé délce plotem drátěným se sloupy železnými, vzdálenými od sebe 3 m. Pletivo z pozinkovaného drátu  o síle 2,8 mm, smyčky o velikosti 32 mm bude  v rámcích z trubek s průměrem 12 mm.  Výška plotu 1,7 m. Cena za 1 běžný metr 4,40 K.  Vstupní vrata široká 3 m, výška 2,2 m za 160 K. Vrátka na jedné straně budou funkční za 44 K, na straně druhé slepá za 24 K. Čelní plot bude objednán u  firmy Emil Mücke  v Mor. Ostravě. Na zbývajících stranách bude plot z dřevěných latěk dle dřívějšího ujednání.

-Pro obecní nemocnici budou objednána nosítka, a to účelná a laciná.

Komentář HN: Kolem stavby  hřbitovního plotu asi proběhla diskuse, výsledkem které byla změna v jeho provedení. Obecní výbor se rozhodl pro „modernější“ řešení. Čelní strana bude celá z drátěného pletiva a tesařský mistr Klega z Oprechtic přišel o část své zakázky. Bude „plotit“ pouze tři strany.

24.9.2020           V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma