Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (35)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (35)

 

Zasedání obecního výboru 8. listopadu 1908.

Přítomno 14 členů, zapisoval pan Fr. Bartončík.

-Projednávaní žádosti pana Jana Chlupatého na udělení licence hostinské. Obecní výbor  to doporučuje. Žadatel  je bezúhonný a spolehlivý. Na tomto místě se hostinec provozuje již mnoho let otcem žadatele, nedávno zemřelým Karlem Chlupatým. Hostinec jest uprostřed obce, vzdálen od veřejných budov, od kostela a školy. Je také vzdálen od  ostatních místních hostinců, je  blízko silnice  a přístupný k policejnímu  dozoru. Místnosti hostince jsou nově upravené a pro hospodskou živnost způsobilé.  Pan Jan Chlupatý dává zároveň obci  k dobru 300 K.

-Žádost A. Lipiny na udělení koncese k prodeji piva a  vína a teplých a studených pokrmů. I když je žadatel osobou spolehlivou a bezúhonnou, potřeba koncese se neuznává, a to z následujících důvodů: V obci o počtu 2 000 obyvatel je již  těchto koncesí dostatek.

-Obecní výbor se zúčastní jubilejní  školní slavnosti, avšak  s podmínkou, že v kostele se bude  zpívat jen česky.

-Za ohlídače mrtvol na místě lékaře se doporučuje pan Josef  Pajorek.

Komentář HN: V tomto zápise mě zaujala informace, že za „ohídače“ mrtvol byl doporučen místní občan Josef Pajorek. V současné době může být  tzv. ohledávačem mrtvých v bytech,  ve veřejných budovách či na ulicích pouze lékař. V roce 1908 asi tomu bylo jinak, a tuto funkci mohli vykonávat i jiní. Určitě ne kdokoliv, ale osoby s odborným proškolením.  Mezi ně  patřil i  místní občan Josef Pajorek.

25.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma