Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (37)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (37)

Zasedání obecního výboru 26. prosince 1908.

Přítomno  12 členů, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o výčepní dani z lihovin na rok 1909. K jednání se dostavili  všichni výčepníci.  Starosta projevil přání, aby byla se všemi dosažena dohody. Nedosáhne -li se dohoda, rozhodne o dalším postupu  obecní výbor.

Výčepníci  souhlasí s následujícími dávkami: K. Süsser  375 K, A. Lipina 300 K, L. Marek 60 K, V. Kubík 200 K, B. Němčanský 275 K, J. Řehová 225 K, Vlčková za leden 2 K.

S požadovanými poplatky nesouhlasí K. Rozehnal (60 K), S. Turadt ( 450 K), J. Topel (140 K), Černý ( 300 K), celkem 950 K.

Obecní výbor se usnáší, aby na tato čtyři výčepní místa byla vyhlášena veřejná dražba, a to  na obnos minimálně 950 K.  Bude to ještě dnes vyhlášeno  bubnem a  dražba se uskuteční  v pondělí 28. prosince.

-Předseda školní rady p. Jan Vogt líčí nutnost obdarovat chudé školní děti šatctvem. Usneseno, aby na tyto účely bylo z obecních prostředků poskytnuto 100 K.

Komentář HN: Dávky z prodeje lihovin byly pro obecní rozpočet velmi významné. Proto ten  každoroční  úporný boj mezi výčepníky  a obecním výborem. Bude zajímavé sledovat,jak se vyřeší nesouhlas některých výčepníků s placením této daně. 

27.9.2020       V.S.

 

-

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma