Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (39)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (39)

 

Zasedání obecního výboru 17. ledna 1909.

-Pro rok 1909 jsou ke kontrole obecních účtů zvoleni následujícií revizoři: Jan Chlupatý, Fr. Pajorek, Jan Frýdek a Inocenc Raška.

-Jednáno o žádosti Jana Vašíčka z č. 58, aby mu byl odprodán k účelům zemědělským obecní pozemek v místě zvaném „ Slín“.  Obecní výbor se usnesl, že této žádosti nebude vyhověno.

-Vzata na vědomí zpráva nájemníka výčepní daně p. J. Chlupatého, že hostinský S. Turadt bude platit výčepní daň přímo obci  ve výši 460 K, hostinská M. Černá  300 K, obchodník K. Rozehnal ve výši 60 K a obchodník Topel 140 K, celkem 960 K.

-Radní J. Vogt podává zprávu o včerejším jednání kostelního výboru, který se usnesl platit varhaníkovi z obecních peněz částku 300 K. Obecní výbor se usnáší, že platit varhaníka je záležitost faráře a  obec nic platit nebude. Kostelnímu výboru přísluší se starat pouze o opravy kostela.

-Jednáno o zřízení kříže na novém hřbitově. Na jeho vybudování bude provedena peněžní sbírka. Podle výsledku se pak rozhodne o velikosti a formě kříže. Provedením sbírky se pověřuje Fr. Janša a Ant. Kroček. Po jejím ukončení domluví s kameníky  formu a tvar kříže komise ve složení: Staněk, Kroček, Janša, Pajorek, Frýdek  a Chlupatý.

Komentář HN: Hostinští a obchodníci, kteří se zdráhali platit výčepní daň, změnili svůj dřívější postoj a daň zaplatí v původně požadované výši.  Finta s veřejnou dražbou přinesla očekávaný výsledek.  Opakovaně se řeší spory s představiteli místní katolické církve. Ta byla v této době velmi konzervativní. Následovaly střety s místní samosprávou.  Některé problémy, řešené tehdejší samosprávou Hrabové,  jsou pro současnou generaci těžko pochopitelné.

29.9.2020        V.S.   

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma