Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (40)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (40)

Zasedání obecního výboru 31. ledna 1909.

Přítomno 15 členů.  Schůzi řídil p. starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o celoročních účtech za rok 1908. Podle platného zákona byly všechny účty veřejně vyloženy a nebyly v předepsané lhůtě  podány žádné připomínky. Revizoři účtů prohlašují, že je bedlivě prozkoumali a neshledali žádné nesrovnalosti. Celková vydání byla 10 779,87 K, celkové příjmy 8 423,53 K. Schodek 2 370,34 K byl způsoben vyššími výdaji na obecní domek č. 93, na opravu školní budovy a výlohami, spojenými s novým hřbitovem. Schodek uhradil ze svých peněz pan starosta a tato půjčka mu bude úrokována úrokem 4,5 %.  Celoroční účty byly obecním výborem schváleny bez připomínek.

- Poplatky z hrobů na hřbitově vybíral doposud farní úřad. Nyní je hřibitov obecní a část poplatků by se měla platit obci. Pan starosta se o tom bude informovat na patřičných místech.

-Peněžní příspěvky porodním babičkám se budou platit  ve stejné výši,  jako vloni.

Uděluje se domovní právo Karlu Süsserovi, 33 let starému, doposud příslušnému do obce Radichovo v Haliči. Za propůjčení domovského práva v Hrabové zaplatí Süsser poplatek vyšší, jak  je běžných 20 K.

Komentář HN: S překvapením zjišťuji, že způsob projednávání závěrečných účtů  byl před 111 lety stejný jako dnes. Veřejnost měla možnost připomínek, vyjádřili se revizoři účtů (dnes finanční výbor), a pak vše bylo projednáno a nakonec i schváleno obecní radou. Rozdíl byl v úhradě schodku. V roce 1909 ho uhradil pan starosta ze svých peněz, v roce 2020 (pokud by vznikl), by ho pravděpodobně uhradilo město Ostrava. Pozornost zasluhuje zvláštní  vztah našich předků k hostinskému Karlu Süsserovi. Podle jména a místa narození byl asi židovské víry. Na udělení domovského práva měl zákonný nárok, a přesto bude platit vyšší poplatek než ostatní.

30.9.2020           V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma