Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (41)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (41)

 

Zasedání obecního výboru 14. února 1909.

Přítomno 16 členů.  Schůzi řídil starosta p. Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Prvním bodem programu byla úprava cesty k novému hřbitovu. Je zde zapotřebí vyrovnat nerovnosti a vyvýšit terén.  Práce budou zahájeny až rozmrzne země. Bude také  nutno navozit škváru. Starosta již dal vyhlásit dražbu. Škvára se bude vozit z Vítkovic, protože ta z Ratimovské fabriky je prosáklá chlórem a jinými škodlivinami, které by mohly  poškodit okolní pozemky. Vyvolávací cena  byla určena na 2,80 K za kubický metr. Dražba již byla vykonána a dovozcem škváry  bude p.  Jan Vogt za cenu 1,80 K. Kontrolou dovezeného množství se pověřuje radní J. Kudělka.

-Dle dřívějších usnesení se má uvnitř hřbitova u zadního plotu postavit umrlčí komora a za plotem nemocniční světnice  pro nakažlivé choroby. Na dovoz cihel byla vyhlášena dražba s vyvolávací cenou 10,20 K za 1 000 ks. Vydražitelem se stal p. Fr. Lička z č. 30 za cenu 9,90 K.

-Provedena volba zástupce Hrabové do kontribučenského výboru obvodu paskovského. Dostavilo se 23  občanů, oprávněných k volbě.  Usneseno, že se bude volit tajně pomocí lístků. V prvém kole nebyl zvolen nikdo, v kole druhém p.  Fr. Lička z č. 30, který obdržel 14 hlasů.

-Pan starosta oznamuje úložky v záložně Raifaizenka: Fond na stavbu nového kostela 5 807,56 K, příjmy z prodeje pozemků 1 616,31 K, poplatky za udělování domovského práva 160,60 K,  chudinský fond 426,96 K.  Celkem je ve spořitelně uloženo 9 345,21 K.

-Zhotovení kříže pro nový hřbitov. Petr Bořucký z Mor. Ostravy nabízí kříž 5 m vysoký z modré slezské žuly za 1 380 K, z italského mramoru za 1200 K, ze slezského mramoru za 900 K nebo ze slezské žuly za 1 800 K. Nápisy do 100 písmen zdarma. Druhá nabídka p. Dolanského nebyla tak výhodná. Usneseno objednat kříž u p. Bořuckého, a to z modré slezské žuly, beze skvrn, všechny strany leštěné, za 1 380 K.

Veřejná sbírka na kříž, provedena p. Kročkem a p. Janšou vynesla 160,60 K. Mimo to daruje p. starosta 100 K, p. Vogt 25 K, p. Raška 10 K, p. Kaloč 20 K, p, Lička 20 K, p. Pajorek 5 K, p. Chlupatý 10  K, p. Olšanský 5 K. Pan Staněk a p. Vogt si kladou podmínku, že kříž nesmí vysvětit farář Mohapl, který při veřejné sbírce prohlásil, „že na pohanský hřbitov nic nedá“. Deputace se vyšle i do Paskova k hraběti Stollbergovi.

-Obesní výbor schvaluje protest proti placení pohřebního poplatku 28 K faráři.

-Obecnímu hrobaři Fr. Řehovi bude  za rok 1908 dáno navíc 8 K. Dle starého zvyku míval o posvícení příjmy z Hrabové a Hrabůvky (potraviny a koláče). Tyto zvyky již nejsou.

Komentář HN: Na tomto zasedání se věnovalo mnoho času volbě do paskovského „kontribučenského“ výboru. Snažil jsem se zjistit, proč byl tento výbor tak důležitý.  Volit členy tohoto výboru mohli pouze někteří občané.  Význam slova „kontribuce“ naznačuje, že tento výbor mohl mít  něco společného s určováním výše daní.

1.10.2020      V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma