Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (42)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (42)

 

Protokol, sepsán 20. února 1909.

 Přítomno 8 členů obecního výboru a kamenický mistr Petr Bořucký z Mor. Ostravy.  Jednáno o zhotovení kříže na novém hřbitově a jeho postavení. Jednáno o ceně a platebních podmínkách.

 Výška kříže bude 5 m, spodní rozměry 70 x 42 cm se dvěma schody žulovými. Kříž bude zhotoven z modré žuly, povrch bude bez žil a skvrn. Tělo  Ježiše 1 m vysoké bude z cínu. Betonový základ a lešení zhotoví obec,  která taktéž obstará dopravu  kříže z Mor. Ostravy  do Hrabové. Kříž bude vyhotoven do 31. května 1909.  Cena sjednána na 1 380 K, obnos bude zaplacen do 30. listopadu 1909.

Jestiže se do šesti let objeví vada z viny kameníka Bořuckého, provede jmenovaný opravu na své útraty.

Text nápisu si zvolí obec sama a panu podnikateli ho včas oznámí.  Stabilita  kříže bude zajištěna železným prutem, na základ přišroubovaným maticí.

Pan Bořucký se uvoluje přispět k peněžní sbírce na kříž darem 20 K.

Komentář HN: Kameník pan Petr Bořucký odvedl dobrou práci. Kříž stojí na hřbitově již  111 let, a to bez jakékoliv opravy. Hlavní nápis na kříži je nadčasový:  „Já jsem poutník a cesta, následuj mne“. Pravděpodobně ho  společně vymysleli pan nadučitel Bartoník a pan radní Vogt. Místnímu faráři velice vadilo, že v nápise není zmínka o Bohu.

2.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma