Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (43)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (43)

 

Zasedání obecního výboru 21. března 1909.

 Přítomno 14 členů. Jednání řídil starosta p. Ludvík Staněk, zapisoval p. Fr. Bartoník.

-Občané ze Závodí  žádají úlevu z placení školních poplatků, protože posílají své děti do školy v Ratimově. Po debatě bylo usneseno toto: Ratimovu  bude zaplaceno za 40 školních dětí z Hrabové školní plat 151 K a další poplatky v celkové výši 312 K. Zástupci  obecního výboru navštíví obec  Ratimov  a nabídnou pro roky 1909, 1910 a 1911 paušální poplatek 300 K ročně. Touto částkou se uhradí Ratimovu jejich finanční ztráty a školní poplatky  za děti ze Závodí  budou nadále placeny v Hrabové.

-Členům zdravotního výboru se vyplatí po 2 K za účast na schůzích, konaných v Hrabůvce, a to na úhradu  jejich výloh.

-Jednáno o závadné vodě ve studni při domku č. 93  a vodě  z  vodovodu u kříže. Usneseno od hasičského sboru vypůjčit stříkačku a pročistit tlakem vody rouru vodovodu.

-Na hřbitově bude nutno zřídit studnu pro potřeby pitvy mrtvých a pro hrobníka, který na hřbitově bude bydlet.

Komentář HN: Naši předkové museli  mimo daní platit i další místní poplatky. Mezi těmito byl  i „školní plat“. Jeho výše byla v každé obci jiná, a to podle skutečných nákladů na provoz místní školy.  V Hrabové  činil 3,84 K ročně, ve Vratimově 7,36 K. .

3.10.2020            V.S .

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma