Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (44)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (44)

 

Zasedání obecního výboru 13. dubna 1909.

Přítomno 13 členů, zasedání řídil p. starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Veřejná dražba na dovoz písku a štěrku na stavbu umrlčí komory, nemocnice a bytu pro hrobaře na novém hřbitově. Vyvolávací cena byla 2 K za fůru. Dovoz vydražil p. Jan Chlupatý za 1,95 K. Licitaci řídil p. Fr. Pajorek.

-Zpráva o dohodě s Ratimovem ve věci  školních poplatků. Obec Ratimov přijímá roční paušál 312 K za roky 1908, 1909 a 1910, ale žádá vyrovnání za roky 1906 a 1907 ve výši 845,18 K. Obec Hrabová je ochotna zaplatit pouze skutečné ztráty Ratimova  na těchto poplatcích, a to ve výši 429,33 K. Jednání budou pokračovat.

-Obecní výbor prozkoumal plány na stavbu obecní nemocnice, pitevny, umrlčí komory a bytu pro hrobaře. Plány byly upraveny a stavba zmenšena na rozměry 12,85 m x 7,30 m. Zednickému mistru Al. Navrátilovi bude za tyto plány zaplaceno 15 K. Stavba bude zadána veřejnou soutěží, kterou vyhlásí inzerátem pan starosta.

-Do svazku obecního byli přijati František  John, Leopold Moravec a Augustin Moravec.

Komentář HN: Tyto zápisy umožňují sledovat a hodnotit „styl práce“ tehdejší samosprávy.  Obdivuhodná je rychlost  při řešení  aktuálních  problémů. Konkrétně při zřizování nového hřbitova. Rozhodnutí o jeho přemístění bylo obecním výborem učiněno v srpnu 1908 a slavnostní otevření se konalo v říjnu 1909. Součástí této akce byla i přístupová cesta, oplocení hřbitova,  byt pro hrobníka, pitevna, umrlčí komora, nemocnice pro nakažlivé choroby, výsadba stromů a také zhotovení nezbytného křesťanského kříže. Dnes by tuto zakázku realizovala externí firma na mnohonásobně vyšší cenu a za podstatně delší dobu. Naši předci to zvládli za 14 měsíců. Využili k tomu vlastnosti, které dnešním zastupitelům chybí.  Je to praktičnost, operativnost a  smysl pro zodpovědnost. A navíc byl v té době v Hrabové velmi schopný starosta. 

4.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma