Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (45)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (45)

 

Zasedání obecního výboru 2. května 1909.

Přítomno 12 členů. Jednání řídil pan starosta, zapisoval Fr. Bartoník.

-Došly tyto nabídky na stavbu hřbitovního domku:

Firma Grossman a Fiala z Mor. Ostravy:  Za práce  zednické 1 968 K, za práce tesařské 1 728 K.

Alois Navrátil z Paskova: Za práce  zednické  1 794 K.

 Frant. Klega z Oprechtic: Za práce tesařské 1 550 K.

Stavba zadána následovně: Práce zednické zadány  Aloisi Navrátilovi za 1 744 K s tím, že obec dodá desky a kozly k lešení. Práce tesařské zadány Frant. Klegovi za 1 500 K. Práce stolařské  zadány Josefu Pajorkovi a Felixi Dvorskému za 880 K.

-Do  komise  stavební c.k. okr. hejtmanství v M. Ostravě pro stavbu nového hřbitova jsou  za Hrabovou delegováni: L. Staněk, J. Chlupatý, Fr. Lička, Jos. Kudělka, Fr. Kaloč a J. Vogt.

-Natření drátěného plotu kolem obecního pozemku poblíž kostela a domu p. Rašky svěřeno p. Janu Linhartovi za cenu 36 hal. za běžný metr, a to dvojím nátěrem.

Komentář HN:  I tato schůze obecního výboru je převážně věnována novému hřbitovu. Zajímavá je informace, že hlavní dohled nad touto stavbou bude mít stavební komise  okresního hejtmanství z Mor. Ostravy. Důvodem byla asi důsledná  kontrola nad financemi a odborným provedením stavby. Šlo zřejmě z hlediska tehdejšího okresu o významnou stavbu.

5.10.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma