Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (46)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (46)

 

Zasedání obecního výboru 20. května 1909.

Přítomno 15 členů, schůzi řídil pan starosta, zapisoval Fr. Bartoník.

-Zaplacení plánů na stavbu nového kostela. Tyto plány  objednal farář  Mohapl a schoval u sebe. Usneseno, aby požadovaný obnos byl architektovi  Jos. Pokornému zaplacen z finančního fondu pro stavbu tohoto kostela, původně určeného pro Hrabovou a Hrabůvku.

-Dosavadní výlohy na stavbu hřbitova jsou následující: Klegovi z Oprechtic za dřevěný plot 1 120 K. Mückerovi z M. Ostravy za drátěný plot 716,43 K. Mazánkovi za stromky 201,70 K. Za kůly ke stromkům 24,50 K. Za  vysazení stromků 10 K. Poplatky notáři  Pelclovi  46,59 K. Na uhrazení těchto výloh usneseno si půjčit u Rajfaizenky  2 000 K.

-Plán hřbitova s rozdělením hrobových míst vypracoval pan starosta Staněk,  p. Lička, p. Kudělka, p. Vogt  a p. Bartoník.  Plán byl obecním výborem schválen a p.  Fr. Bartoník  zhotoví pro další potřeby jeho čtyři exempláře.  Taktéž bude vypracován hřbitovní řád, a to p. Bartoníkem. Za každé hrobové místo bude placeno v I. třídě 10 K, ve II. třídě 7 K, ve III. třídě 4 K, a to za 1m/2 hrobového pozemku. U hrobů IV. třídy bude placeno 2 K pro dospělé a 1 K pro dítě, a to za celý hrob.  Hroby třídy I. až III.  zůstanou v trvalém majetku jejich rodin. Dále usneseno, aby tento hřbitov poskytl místo posledního odpočinku i pro sebevrahy. Také usneseno, aby zřízení pohřebního vozu s obsluhou bylo ponecháno privátním sdružením. Obecní výbor tuto službu zřídit nehodlá. Správcem hřbitova jmenuje obecní výbor p. Fr. Bartoníka, který bude kontrolovat dodržování hřbitovního řádu a povede i příslušné účty.

-Chudobná a opuštěná Magdalena Vlčková opět žádá o podporu. Povoluje se, aby šla sama po domech prosit o potraviny, její současná peněžní podpora se jí nezvýší. Děti však posílat po žebrotě nesmí.

-Vzata na vědomí zpráva, že Jan Linhart opustil své tři děti a  promrhal jmění i věno své nedávno zemřelé manželky. Usneseno pohrozit mu tím, že bude předán do robotárny.

Komentář HN:  Podle tehdejších zvyklostí bylo si možno  zakoupit na hřbitově  hrobové místo na věčné časy. Využívali toho movitější občané a stavěli pro své zemřelé rodinné hrobky. Předpokládám, že cena  pozemku byla závislá na poloze hrobu. Ty  snadno přístupné a ty v blízkosti kříže byly nejdražší. Při rozměrech hrobového místa cca 3 x 3 m byla jeho cena 36 až 90 K. Na tehdejší dobu to byly velké peníze.  Hrobová místa IV. třídy se pronajímala na určitou dobu.  Chudobní občané byli od těchto poplatků osvobozeni.

6.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma