Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (49)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (49)

 

Zasedání obecního výboru 8. srpna 1909.

Přítomno 16 členů. Schůzi řídil  starosta p. Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Přečten výnos c.k. ministerstva orby, kterým se povoluje státní subvence 6 000 K na úpravy břehů řeky Ostravice za rok 1906 a 1907.

-Holuša Fr., příslušný do Hrabové, je nyní ve Vídni. Utrpěl tam úraz. Pojišťovna, u které byl pojištěn mu vyplácí rentu, ale pro výživu nedostatečnou. Město Vídeň mu proto vyplácí další podporu a nyní žádá po Hrabové úhradu těchto výloh. Hrabová nesouhlasí a do Vídně bylo zasláno zdůvodnění tohoto nesouhlasu.

-Ve Velkých Kunčicích zemřela do Hrabové příslušná Anežka Vlčková. Po Hrabové se požaduje za pohřební výlohy částka 13,80 K. Usneseno zaplatit pouze 10 K za rakev, ostatní výlohy se neuznávají jako nezbytné.

-Povolena taneční zábava s výletem v hostinci na Závodí a  pro cyklistický spolek u Süssera, a to pouze do devíti hodin. Všemi zákonnými prostředky bude zabráněno provolávání „heil“, a to za příčiny předcházení výtržnostem.

-Na hřbitovní kříž přispěl hrabě Štolberg z Paskova 150 K a M. Košařová 100 K. Dárcům bude písemně poděkováno.

-Kříž na hřbitově může být posvěcen, ale ne od faráře Mohepla. Pokud bude tato podmínka církevními úřady odmítnuta, nebude hřbitov posvěcen a postačí vysvěcování  každého hrobu při pohřbu.

-Podle výnosu c.k. okr. hejtmanství má býti  ve všech obchodech zaveden nedělní klid. Místní obchodníci protestují, protože obchody jsou o nedělích hojně navštěvovány o placeno jest  většinou hotově. Nebude se proto nic měnit.

-Školnice Magdalena Vlčková s pěti dětmi žádá po dobu prázdnin podporu v nouzi. Žádosti se vyhovuje a z chudinského fondu se měsíčně vyplatí  11 K.

Komentář HN:  Mít tu pravomoc, přikázal bych našim  nynějším zastupitelům povinně prostudovat všechny zápisy ze zasedání tehdejšího obecního výboru.  Pak by mohl následovat seminář, na kterém by se diskutovalo o fungování samosprávy tehdy a nyní  a  také o  přístupech při řešení konkrétních  problémů.  Ty se příliš  nelišily  od těch dnešních, i tehdy šlo o mezilidské vztahy a  v neposlední řadě  o peníze.

9.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma