Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (5)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (5)

 

Zasedání obecního výboru 8. června 1906

-Pan starosta přečetl výnos z  c. k. okr. hejtmanství, že Jeho Veličenstvo císař a král daroval pro chudé v naší obci k rozdělení 150 K. Toto bylo již veřejně oznámeno a přihlásilo se 34 žadatelů. Usneseno, aby každému z nich byly přiděleny 4 K a zbytek 14 K uložen do chudinského fondu.

-Manželce Martina Peterka za ošetřování nemocné Košařové bylo uděleno 5 K.

-Moravcovi Janovi povoluje se  přídavek 30 hal. denně za čištění ošklivou nemocí postižené Košařové.

-Sdělen výnos c. k. okresní školní rady, že se naší obci přiděluje 2 000 K na zřízení školního dvora pro letní cvičení žáků, na zřízení školní zahrady a na pojištění nové školní budovy proti ohni.

-Usneseno zřídit sirotčí radu ve složení: správce školy, místní farář, starosta obce, J. Vogt, Fr. Pajorek a  Karel Olšanský.

-Paní učitelce Figarové se uděluje příplatek na byt 8 K měsíčně, a to v obecním domku č. 93.

-V obecním domku pronajat byt švadleně Anně Mutinové za 5 K měsíčně.

-Docházejí stížnosti od majitelů pozemků na škody, způsobené chozením, pasením a pod. Usneseno, aby každý majitel si sám sepsal vyhlášku na výstrahu. Tuto potvrdí a obecním razítkem opatří starosta. Držitel pozemku si pak vyhlášku vyvěsí na příhodném místě. Toto opatření bude vyhlášeno veřejně vybubnováním.

-Na návrh p. rady J. Vogta bude na obou koncích obce vyvěšena následující vyhláška: „Rychlá jízda se přísně trestá“. Třetí tabule bude umístěna na hasičské skladiště. Tyto vyhlášky zhotoví a  na určená místa vyvěsí Fr. Pajorek.

-Obecní výbor se usnáší, aby místnímu spořitelnímu a záložnímu spolku bylo dovoleno postavit mostní váhu na obecním pozemku, a to naproti č.p. 36.

-Biciklista bez světla jedoucí a falešné jméno udav se přiznal a dal do chudinské pokladny pokutu 2 K. Tuto částku převzal pan starosta.

Komentář HN: Uvedené informace ilustrují, jak naši předkové měli v tehdejší Hrabové všechno dobře promyšlené. Obdivuhodná je praktičnost a rychlost  různých opatření. Třeba opatření proti škodám na loukách a polích. Každý majitel si na  své pozemky sám umístí  výstražnou tabulku! Starosta se postará o to, aby s novým opatřením byli seznámeni všichni občané.  Zajímavá je i iniciativa radního J. Vogta s tabulkami „Rychlá jízda se přísně trestá“. Byly to asi první dopravní značky na území Hrabové. Příkaz k jejich zhotovení převzal „výborník“  Fr. Pajorek, povoláním stolař a natěrač. Zaujala mě i zpráva o zřízení mostní váhy. Byla umístěna v prostoru vedle hasičského skladiště. V těchto letech se tyto váhy zřizovaly ve všech obcích a někde existují dodnes. Sloužily k vážení vozů se zemědělskými výrobky, dobytka a dalšího zboží.

25.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma