Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (51)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (51)

 

Zasedání obecního výboru 19. září 1909.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Vyúčtování nákladů na hřbitov. Starosta předložil účty a položka po položce byla obecním výborem projednána. Zjištěno, že chybí některé účty, zejména výlohy za zvon. Na další výlohy bude učiněna půjčka u místní Rajfaizenky. Veškeré výlohy budou rozděleny k zaplacení do více let. Využity budou také příjmy ze hřbitovních poplatků. Za revizory zvoleni: p. Chlupatý, Frýdek, Pajorek, Raška, Lička z č. 3 a Fr. Víta.

-Svěcení hřbitova. Děkanátní úřad oznámil, že  sám pan děkan přijede tuto záležitost projednat s p. starostou. Pro místního faráře bude děkanátním  úřadem  požadována služebnost. Obecní výbor s tím souhlasí s podmínkou, že služebnost bude omezena pouze na  vstup faráře na hřbitov, nikoliv na právo  udělovat nebo zakazovat slovní proslovy, zpěv apod. Dále se požaduje, aby mimo  výlohy na dovoz světícího faráře neměla obec s tímto obřadem žádné další výlohy.

-Vyřízena žádost p. Leopolda Mikolajka na pronájem obchodu v obecním domě č. 16 za podmínek, které platily pro dřívějšího nájemce p. Marka.

-Podána informace o nepatřičném chování Fr. Švendy. Bude proti němu zakročeno.

Komentář HN:  Stavba nového hřbitova se postupně ukončuje a je nutno provést i vyúčtování nákladů. Obecní výbor neměl tehdy pokladníka, toho nahrazoval starosta. Dle tehdejších zvyklostí  všechny výdaje  kontrolovali revizoři účtů. Pravděpodobně tento systém fungoval spolehlivě, v kronikářských záznamech nejsou žádné zprávy o případných finančních machinacích a zpronevěrách.

11.10.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma