Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (52)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (52)

 

Zasedání obecního výboru 10. října 1909.

Přítomno 13 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Zprávu revizorů o kontrole účtů za hřbitov přednesl p. Chlupatý Jan.  Byla provedena kontrola všech účtů včetně doložek a neshledány žádné závady. Provedena i kontrola správnosti záznamů v účetní knize. Celkové vydání obnáší 11 150,83 K. Ještě přibude vydání za zakoupení knihy k vedení hřbitovní agendy.

-Oznámeno, že Vídeň opět zaplatila Fr. Holušovi podporu 10 K a žádá úhradu po Hrabové. Usneseno, aby byla do Vídně podána zpráva, že Holuša je nehoden této podpory. Oženil se v Těšíně, svou ženu pak opustil a její věno promarnil. Odešel pak do Vítkovic ke své bývalé kuběně, se kterou zplodil dítě. Pak odešel do Vídně, kde žil s jinou ženskou v divokém manželství a zplodil s ní 4 dítky. Nyní prostřednictvím magistrátu Vídně vymáhá příspěvky od domovské obce. Toto oznámení se podává i na c.k. místodržitelství s požadavkem, aby Hrabová byla tohoto břemene zbavena a Fr. Holuša byl úředně prohlášen za tuláka.

-Usneseno, že hřbitov nebude dělen na část pro katolíky a nekatolíky. Hrobové místo si může zakoupit každý podle svého výběru.

Komentář HN:  Je zvláštní, že v tomto zápise není žádná zmínka o slavnostním otevření hřbitova. V obecní kronice  je o tom následující zpráva: „V roce 1909 byl zřízen nový hřbitov, který pro neshody s farářem zůstal obecním. O posvěcení byl požádán děkan Špička z Moravské Ostravy. Tento slíbil hřbitov posvětit, jestliže na něm bude oddělené  místo pro jinověrce, sebevrahy a nekřtěňátka.  Když se proti tomu postavil celý obecní výbor, zůstal hřbitov neposvěcen“.  

12.10.2020          V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma