Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (53)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (53)

 

Zasedání obecního výboru 14. listopadu 1909.

Přítomno 15 členů, schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Předběžný rozpočet na rok 1910: Vydání 8 678,39 K, příjem 5 205,96 K, schodek 4 191,43 K. Daně se předpokládají 6 747,22 K, vypočtená přirážka k daním činí 62 %.

-Jednáno o rozpočtu kostelním pro rok 1910. Obecní výbor trvá na svém odporu platit varhaníkovi 300 K. Obec také nebude platit za střelbu z hmoždíře na svátek Kateřiny. Náklady jsou 11,40 K. Požaduje se, aby kostelní daň  700 K byla rozdělena mezi Hrabovou a Hrabůvku, a to ve stejném poměru, jako jsou daně.

-Usneseno umístit do obecního chudobince nemocnou Růženu Budínovou a poskytnout ji otop a obsluhu. Stravu jí bude do chudobince  zasílat majitel jejího výminku p. Tomáš.

-Magdaleně Vlčkové a jejím dětem bude nadále poskytována měsíční podpora 15 K. Na zimu se jí doveze fůra koksu.

-Žádost obecního hrobaře Fr. Řehy, aby mu byla přiznána náhrada  ve výši 10 K  za odpadlý příjem ze zrušeného výběru koláčů dle starého zvyku v době posvícení,  se bude posuzovat.

Komentář HN:  Rozpočet Hrabové v letech 1900 -1910 byl velmi nízký s příjmy  8 – 9 tis. K. Jeho  překročení mělo přímý dopad na zdejší daňové poplatníky, takže byla snaha o maximální šetrnost. Velkým problémem byla  při nízkých rozpočtových příjmech starost o domovsky  příslušné sociálně slabé.  Vyplývá to i protokolů ze zasedání obecního výboru.

13.10.2020      V:S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma