Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (54)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (54)

 

Zasedání obecního výboru 19. prosince 1909.

Přítomno 14 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Výběr poplatků výčepních pro rok 1910  byl obecním výborem vypočten takto: Lipina 83 K (souhlasí), Süsser 211 K (nesouhlasí), Němčanský 83 K (souhlasí), Černá 136 K (nesouhlasí), Rozehnal 98 K (souhlasí), Turadt 241 K (souhlasí), Mikolajek 49 K (souhlasí), Řeha  144 K (souhlasí), Rozehnal 30 K (souhlasí). Ti, co nesouhlasí s vypočtenými částkami, budou platit poplatky způsobem  „pod režii“.

-Předvolaný Jan Linhart je ochoten platit na své děti v Příboře měsíčně 15 K.  Avšak vzhledem k současným tísnivým poměrům chce, aby mu nyní obec  peníze půjčila a on je později vrátí. Obecní výbor souhlasí. Pokud dluh v dohodnutém termínu nevrátí, budou proti němu použity zákonné prostředky.

-Na vědomí vzat výnos Zemského výboru, podle kterého musí diety členům stavební komise platit obec a ne stavebníci. Poplatek se stanovuje u stavebních znalců Zemského výboru za ½ dne 6 – 12 K. Za Hrabovou do komise zvoleni: L. Staněk, J. Chlupatý, Jan Vogt a zapisovatel Fr. Bartoník. Obec jim bude platit  při stavebních řízeních za 1 den 1 až 3 K.

-Rezignace Fr. Bartoníka na funkci správce hřbitova se nepřijímá.

Komentář HN:  U  výčepních poplatků (daně z lihových nápojů) byl obecním výborem proveden  u všech prodejců podrobný propočet, a to podle předpokládaného množství  prodaných lihovin (poplatek 15 K za 1  hl. čistého lihu) a vína (poplatek 8 K za 1 hl.  čistého lihu). Poplatky z prodeje piva byly vybírány centrálně brněnským inspektorátem.  U místních prodejců se předpokládal v roce 1910 prodej lihovin s celkovým množstvím 65 hl. etylalkoholu  a a vína s celkovým množstvím  25 hl. etylalkoholu. 

14.10.2020       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma