Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (57)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (57)

 

Zasedání obecního výboru 6. března 1910.

Přítomno 14 členů, schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta přečetl žádost  Fr. Dordy, který žádá o pronajmutí obecního domku č. 16. Má v úmyslu tam zřídit živnost kovářskou a povoznictví. Žádost se zamítá, jelikož v tomto domku bydlí vdova Vašíčková s dětmi  a nelze ji vypovědět.

-Obecní výbor se usnáší, aby do Hrabové příslušný Vlček František, jež opustil manželku svou a 7 dětí, a jehož  místo pobytu je nyní známo,  se konečně dostal do robotárny. Jednáním s příslušnými úřady se  pověřuje pan starosta.

-Oznámeno upozornění c.k. hejtmanství, že 8. března  přibude do Hrabové 90 mužů a jezdců dragounských na přenocování. Rozhodnuto, že vojenského ubytovatele bude doprovázet  p. Jan Vogt.

-Vzat na vědomí účet na 81,60 K za 51 fůr štěrku va vysypání chodníku k lávkám přes Ostravici. Tuto práci odvedl   K. Gerolt dle dřívějšího usnesení obecního výboru.

Komentář HN: Na místě  dnešního  RD č. 16/269 na Paskovské ulici  (v blízkosti ulice Šlejharovy)  bylo   cca od roku 1780 kovářství. Mezi tehdejšími  majiteli se vyskytují jména Špetík, Jež, Smutka, Sendecki.  V roce 1910 je již  tento domek včetně zahrady v majetku obce.  Jak se tak stalo, to kronikářské zápisy nesdělují. Stejně jako okolnosti převodu tohoto  domku v dalších letech do soukromých rukou.

17.10.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma