Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (58)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (58)

 

Zasedání obecního výboru  24. dubna 1910.

Přitomno  16 členů. Schůzi řídil starosta  Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Vzat na vědomí výnos c.k. okr. hejtmanství, že František Holuša, toho času ve Vídni a příslušný do Hrabové,  nemůže být  úředně prohlášen za tuláka. Doposud žádnou finanční podporu ve Vídni nevylákal.

-Přečten výnos c.k. hejtmanství, aby obec Hrabová zaplatila  zdejšímu farnímu úřadu na dotačních příjmech částku 56 K. Usneseno tento obnos nezaplatit.

-Přečten výnos c.k. okr. hejtmanství, že námitky obce Hrabová ve věci platby 300 K zdejšímu varhaníkovi se zamítají.  Usneseno podat proti tomuto rozhodnutí protest.

-Žádost Fr. Tichopáda, aby mu byl prodán obecní domek č. 93 se zamítá. Tento domek je pro potřeby obce nezbytný.

-Usneseno zaplatit 334 K za plány na stavbu kostela, který se v Hrabové nebude stavět. Hrabůvka zaplatí 479 K a Hrabová 334 K, celkem 813 K

- Dvorek u  hřbitovního domku bude ohrazen plotem. Jeho stavbu domluví p. starosta s tesařským mistrem Klegou. Natřen bude zelenou karbolinovou barvou.

-Na obou koncích obce budou postaveny tabule s  nápisem: "Prudká jízda v obci se zakazuje a přísně trestá".

Komentář HN: Z  některých  těchto zápisů je zřejmý konfliktní vztah  mezi zdejším farním úřadem a obecním výborem.  Tehdejší  církev  byla příliš konzervativní,  lpěla na starých tradicích a zvyklostech, což bylo v rozporu s novou dobou.  Hlavními „pokrokáři“ v Hrabové byl starosta Staněk, mlynář Vogt a učitel Bartoník.  Na jejich straně byla většina ostatních zastupitelů.

18.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma