Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (6)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (6)

 

Zasedání obecního výboru 2. září 1906.

-Pan starosta přečetl výnos Zemského výboru o udělení subvence 200 K na postavení lávek přes Ostravici. Usneseno podati odvolání proti nízké výši subvence. Poskytnutých 200 K bude použito na opravu lávek, na zřízení nových je nutná  dle rozpočtu částka 5 000 K.

-Obec Malé Kunčice u Polské Ostravy požaduje, aby se Hrabová ujala ženy Fr. Vlčka, do Hrabové příslušné, který ji a jejich 6 dětí opustil. Jsou v nouzi a zmírají hladem. Usneseno, že se tato žena a její děti musí přestěhovat do Hrabové, pak jim bude pomoženo.

-Přípisem okr. hejtmanstní bylo oznámeno, že v uherském státním dětském azylu zemřelo  do Hrabové příslušné dítě jménem Štěpán Vlček. Požaduje se zaplacení  za ošetřování v nemoci  částka  ve výši 1 042 K a 26 hal. Usneseno, že tuto částku bude nutno zaplatiti.

-Kateřině Vlčkové se povoluje na nezbytnou dobu brát vodu ze školního vodovodu. Její studna je nyní nezpůsobilá, jejikož na tom místě se nyní staví pekárna. Úhrada se stanovuje na 12 K ročně.

- V dopise z okr. hejtmanství se sděluje, že je nutno zaplatiti úhradu za očkování proti vzteklině do Hrabové příslušného Vinc. Vlčka, nyní pobytem ve Vídni, a to ve výši 10 K 92 hal. Bere se na vědomí.

-Na horním konci obce je spor s Billerovou o udržování obecní cesty. Bude požádán geometr, aby určil, co patří Billerové a co obci. Obecní část  cesty bude řádně opravena.

-J. Vogtovi a Štěp. Němcovi bude zaplaceno za sepsání volebních seznamů pro volby do Zemského sněmu částka 32 K.

Komentář HN: Na tomto zasedání se 4x probíraly záležitosti občanů Vlček– Vlčková. Nešlo o přímé příbuzné,  toto příjmení bylo tehdy v Hrabové velmi rozšířené.

Zasedání obecního výboru 14. října  1906.

-Starosta předložil účty za práce na regulaci řeky Ostravice. Od dubna 1905 do září 1906 činily výlohy 7 479 K a 87 hal. Revizory účtů byli p. Raška, Vogt, Olšanský, Fýrek a Lička z č. 30. Potvrzeno a schváleno.

-Na vědomost vzato, že do naší obce bude 2x denně dojíždět pošta z Vítkovic. Za tím účelem žádá p.uč.  Němec, aby  bylo poště dovoleno při budově školní přistavět kolničku pro vůz a stáj pro koně. Obecní výbor to povoluje.

Komentář HN: Pošta v Hrabové má následující historii. Vznikla v roce 1896 a zpočátu byla  v domě č. 136, patřícímu starostovi L. Staňkovi. Jako poštmistrová byla do Hrabové  přidělena sl.  Gottliebová. Seznámila se s místním učitelem Š. Němcem a brzy byla svatba.  Po postavení nové školy získal v ní  byt pan učitel Němec a pošta s poštmistrovou paní Němcovou se přestěhovala do tohoto bytu. V těchto prostorách je dodnes, pouze kolnička pro poštovní vůz a stáj pro koně již neexistují. Pošta tehdy dopravovala nejen dopisy a balíky, ale i cestující  ve voze, zvaném  „archa“. Ve služebním bytě v přízemí školy bydleli manželé Němcovi, jejich tři děti, poštovní kočí a služebná, celkem 7 lidí.

26.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma