Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (62)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (62)

 

Zasedání obecního výboru 11. září 1910.

Přítomno 15 členů, zasedání řídil  starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Dovoz uhlí pro školu. V dražbě obdržel tento dovoz p. Jan Piskoř za cenu 35 hal za 1 q.

-Žádost Čeňka Hulína na odprodej obecního pozemku „Horní Skotnice“. Po rozpravě usneseno, aby pozemek prodán nebyl, jelikož dle plánů okr. silničního výboru v těchto místech se počítá s okr. cestou.

-Žádosti Fr. a A. Petrových na pronájem dvorku u obecního domku č. 16 se vyhovuje za cenu 16 K ročně.

- V záležitosti placení 300 K ročně varhaníkovi usneseno, aby bylo podáno odvolání na c.k. ministerstvo kultu a vyučování do Vídně. Pověřuje se tím p. starosta.

- Nařízené sčítání lidu 1910  se provede vlastními silami.

-Vzat na vědomí výnos okr.soudu v Příboře, že exekuce na J. Linharta  ve prospěch  jeho dětí bude provedena. Po Hrabové se požaduje, aby vždy ohlásila přechody J. Linharta  k novému zaměstnavateli. Polovina z exekuce připadne obci, polovina poručníkovi dětí.

-Do obecního svazku přijat Josef Kuča ze Závodí. Bydlí v Hrabové již 13 let.

-Na památku významného vzletu vzducholodi Ing. Kašpara usneseno, aby osada při usedlosti č. 55 byla pojmenována „Kašparova osada“. Na obou koncích osady budiž umístěn příslušný nápis. Dále usneseno, aby Ing. Kašpar byl jmenován čestným občanem Hrabové.  Všechna tako opatření budou sdělena písemně Ing. Kašparovi.

Komentář HN:  Nejzajímavější je zpráva o produkci „vzduchoplavce“ Ing. Kašpara v Hrabové. Vybral k tomu rovnou plochu na severozápadním okraji Hrabové, nedaleko usedlosti Fr. Adámka. Dnes je v těchto místech autoservis a benzinová stanice. Tehdejší osadu na rozhraní Hrabové a Nové Bělé tvořilo několik stavení, ze kterých do dnešních dnů se v původní podobě nezachovalo žádné.

22.10.2020            V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma