Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (63)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (63)

 

Zasedání obecního výboru 2. října 1910.

Přítomno 13 členů, zasedání řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Stavba el. dráhy do Hrabové. Ředitelství místních drah v Brně žádá o spolupráci a podporu ze strany obecního výboru.

-Zakončovací stanice bude umístěna na obecním pozemku u domku č. 16. Co se týče ostatních privátních pozemků, bude se obec snažit, aby při výkupu nebyly předražovány.

-Obec není schopna přispět na ostatní útraty. Bude však usilovat o poskytnutí subvence od Země moravskoslezské.

-Obecní výbor má ochotu zakoupit 50 akcií na tuto dráhu a podporuje prodej dalších 100 akcií zdejším privátníkům.

-Obecní výbor  žádá, aby trať vedla po silnici místecké přímo až  k zámku v Paskově.

Komentář HN: Podle těchto informací měla být trať umístěna souběžně s dnešní Krmelínskou, z Nové Bělé měla směřovat do Paskova. Odbočka do Hrabové měla končit i domku č. 16 v jižní části obce. Tento domek dodnes stojí,  po válce tam měl obchod smíšeným zbožím p. Mikolajek. Ale trasování této el. dráhy se často měnilo a konečné řešení bylo úplně jiné.  Do Nové Bělé a do Paskova nikdy tato trať nevedla.

23.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma