Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (64)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (64)

 

Zasedání obecního výboru 13. listopadu 1910.

Přítomno 13 členů, zasedání řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Projednáván obecní a školní rozpočet na rok 1911. Aby se ušetřilo, bude noční hlídka omezena na 4 měsíce od července do října.  Měsíční platba hlídači je 14 K, celkem 56 K. Bytné pro učitele Figara bude zvýšeno z 84 K na 120 K ročně.

Po projednání obecního rozpočtu  pro rok 1911 bylo usneseno: Potřeba činí 9 036,34 K.  K úhradě máme  4 718,22 K. Schodek činí 4 318,12 K. Přídavek k daním se určuje na 57 %. Starostovi se ukládá, aby schválení přídavku projednal u Zemského výboru.

- Obecní výbor se usnáší, aby členové kostelního výboru z Hrabové se zasadili vyloučit z rozpočtu  kostelního výboru Hrabové a Hrabůvky  tyto položky: Kostelní hlídka – 120 K. Měchošlapání – 20 K. Platba kostelníkům – 36 K.

Komentář HN:  Z těchto historických dokumentů lze usuzovat, že tehdejší obecní výbor (na rozdíl od dnešního) měl velmi omezené finanční zdroje. Šetřit se muselo na každé maličkosti.  Jelikož rozpočtový schodek byl placen  místními daňovými poplatníky, byla snaha o  jeho minimalizaci.

24.10.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma