Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (65)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (65)

 

Zasedání obecního výboru 18. prosince 1910.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil  starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o sirotách po zemřelých Janu Luzarovi a jeho ženě.  V době, kdy ještě žili, nepožádali o domovské právo, i když na něj měli nárok. Přesto se žádosti poručníka  p. Jana Piskoře o udělení občanských práv pro  tyto děti vyhovuje. Požadovaná měsíční podpora 5 K pro hocha Karla se však neschvaluje.

-Schvaluje se domovské právo pro Marii Škutíkovou, vdově po Janu Škutíkovi, a Al. Lipinovi, který bydlí v Hrabové již 10 let.

-Jednáno o výčepních poplatcích pro rok 1911. Budou vyžadovány sazby, platné pro rok 1910. Povoluje se pouze úprava u Leop. Mikolajka z 150 na 130 K a u J. Toppla ze 100 na 120 K. V případě nesouhlasu pronajmou se všechna výčepní místa  v dražbě na minimální cenu 2 800 K. Po delším jednání s tímto návrhem přítomní výčepnicí  souhlasili a pověřili p. K. Rozehnala, aby za ně tyto poplatky obecnímu výboru odváděl. Nesouhlasil pouze K. Süsser.

-Pro nastávající volby do obecního výboru byla  zvolena komise ve složení Štěpán Němec, Fr. Figar, Ant. Adámek a Fr. Folta.

-Ohlížitel dobytka Fr. Řeha se vzdal své funkce. Novým ohlížitelem  zvolen Inocenc Raška.

-Usneseno, aby v novém obecním výboru byl snížen počet radních na 3. Odměny jim budou přiznávány podle jejich časového zatížení. Odměny budou poskytovány i dalším členům ob. výboru, a to za každý úkol zvlášť, podle skutečných časových a jiných výdajů.

Komentář HN:  I na tomto jednání bylo věnováno hodně času problematice domovského práva. Není se co divit, souvisely s tím i různé platby z obecní pokladny. Opakovaně se řešily i výčepní poplatky na příští rok. Byly poměrně vysoké, a není se co divit, že se  místní „výčepníci“ se je  zdráhali platit. Mezi protestujícími byl opět  hostinský K. Süsser.

25.10.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma