Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (68)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (68)

 

Zasedání obecního výboru 2. února 1911.

Přítomno všech 18 členů nově zvoleného obecního výboru. Schůzi řídil nejstarší z přítomných, Jan Vogt. Zapisoval Fr. Bartoník.

-Volba starosty: Za starostu jednomyslně zvolen p. Ludvík Staněk. Jmenovaný všem přítomným srdečně poděkoval a sdělil, že vzhledem k jeho věku a k jeho únavě již nemůže nadále tuto funkci vykonávat. Předsedající J. Vogt se přimlouvá, aby zvolený L. Staněk tuto funkci přijal a svou rezignaci odvolal.  Stejně mluví p. Kudělka a další. Na prosbu všech členů výboru pak L. Staněk funkci starosty přijal.

Volba radních: Tajnou volbou byli zvoleni do představenstva p. Jan Chlupatý, Jos. Kudělka, Jan Fýrek a Jan Vogt.

Místní školní rada bude v nastávajícím šestiletém období pracovat ve složení: Jan Vogt, Jos. Kudělka, Fr. Lička z č. 30, Fr. Kaloč. Nevolenými (virilními) členy zůstávají nadučitel Fr. Bartoník a farář Ant. Mohapl.

Komentář HN:  Bylo to první  zasedání obecního výboru po volbách 22. ledna 1910. Zúčastnilo se všech 18 nově zvolených členů. Pokud jde o Ludvíka Staňka, měl za sebou již 21 let „starostování“ a jím zmiňovaná únava byla pochopitelná.  Poprvé byl zvolen starostou v roce 1881 a pak toto funkci vykonával (s přestávkou čtyř let) nepřetržitě až do roku 1914.  V roce 1910 mu bylo 58 let.

30.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma