Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (69)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (69)

 

Zasedání obecního výboru 19. února 1911.

Přítomno 18 členů, schůzi řídil starosta L. Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Do stavební komise zvoleni Ludvík Staněk, Jan Chlupatý, Jan Vogt a Fr. Bartoník jako zapisovatel. Usneseno, aby při povolování přestaveb domů bylo placeno každému členu stavební komise po 1 K.  Kolaudaci bude provádět jen starosta, bez dalších výdajů pro stavebníka. Poplatky za novostavby se nemění.

-Jednáno o školních poplatcích za děti, bydlících na Závodí a chodících  do školy v Ratimově. Usneseno jednat o tom z obcí Ratimov. Pan Fr. Lička z č. 30 navrhuje, aby se uvažovalo o stavbě poboční školy na Závodí. To proto, že je zde mnoho dětí a staví se nové domky. Usneseno zvolit komisi, která vybere vhodný pozemek. Do komise zvoleni L. Staněk, J. Chlupatý, Fr. Bartoník a Jan Fýrek.

-Jednáno o žádosti o podporu pro stáří a neschopnost Fr. Hranického, vymínkáře  z č. 77. Žena jeho je zdravá a práce schopná, on, i když chorý, obuvnickou práci provozovat může. Usneseno podporu prozatím odepřít.

-Jednání o poskytnutí domovského práva: Fr. Vojkůvka z Rožnova. Usneseno odložit projednávání o 6 měsíců.  Ant. Krčmář z Langendorfu v Prusku. Bude znovu projednáno, až si vyřídí propuštění ze státního svazku Pruska. Aug. Kořínek z Mistku. Žádost v jazyku německém nebude projednávána. Domovské právo přiznáno pouze Fr. Bednářovi narozenému v Řepištích a bydlícímu v Hrabové od r. 1898.

-Usneseno, aby starostovi byl zvýšen plat z dosavadních 240 K na 400 K ročně. Paušál na otop 60 K se nemění. V době projednávání tohoto bodu opustil p. starosta zasedací místnost a schůzi řídil p. Jan Chlupatý. Usnesení bylo jednomyslné.

Komentář HN:  V tomto zápise je první zmínka o platu starosty Hrabové. Nedokáži  posoudit jeho reálnou hodnotu. Nejsou mi známy tehdejší příjmy ostatních srovnatelných profesí. Ale velice oceňuji  postup tehdejších zastupitelů při projednávání platových záležitosti starosty. Ten odešel z jednání, aby nijak neovlivňoval výsledek hlasování. Tehdejší zastupitelé ( a možná že i občané Hrabové)  si kvalit starosty Ludvíka Staňka velmi vážili a souhlasili i se zvýšením jeho platu.

 Schopný starosta je pro obec velikou výhodou. To platilo kdysi a platí  to i dnes.

31.10.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma