Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (7)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (7)

 

Zasedání obecního výboru 25. listopadu 1906.

-Pan starosta oznamuje, že do Hrabové příslušná a  manželem opuštěná Magdalena Vlčková se šesti dětmi byla převezena z Malých Kunčic do domovské obce  a zatím umístěna v obecní nemocnici u hasičského skladiště. Uloženo p. Raškovi, aby se postaral o přiměřený byt o jedné světničce, kam pak se svými dětmi převezena bude.

-Z obce Bukovic oznámeno bylo, že Fr. Holuša z Hrabové pojal za manželku zdejší ženu a pak ji opustil. Obec Hrabová se žádá, aby bylo zjištěno, kde se jmenovaný  nyní nachází.

-Pan starosta oznamuje postup prací na řece Ostravici. Postupuje se podle pokynů  plnomocného zástupce Zemského výboru. Ze strany obce jsou ke  kontrole  prací  zplnomocněni p. starosta, p. Vogt a p. Pajorek.

-Pan starosta sděluje, že se bude konati ohledání stavebního místa pro stavbu kostela. Jednání je povinen se zúčastnit  celý obecní výbor. Předem budou na vybraných místech (na Břehu i na Slínu) vykopány sondážní jámy, 3 m hluboké.

-V Závodí bude zřízena návěstní tabule pro obecní a jiné úřední listiny. Umístí se  na domě Petra Stavinohy v blízkosti železniční dráhy.

Komentář HN: Téměř na každém zasedání obecního výboru se řeší sociální  případy osob s domovským právem v Hrabové (viz svízelnou situaci Magdaleny Vlčkové a jejich 6 dětí, kterou opustil manžel, Fr. Vlček, příslušný do Hrabové). Je hodné obdivu, jak si naši předkové poradili s tímto problémem. Institut domovského práva by se dobře uplatnil  i dnes. Bohužel jeho zavedení  není z mnoha důvodů možné. Mimo jiné i pro rozdílné možnosti a schopnosti tehdejších a dnešních radních.

27.8.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma