Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (8)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (8)

 

Zasedání obecního výboru 2. prosince 1906.

-Projednání a schválení rozpočtu na rok 1907. Veškeré vydání: 7 019 K 51 hal. Veškeré příjmy: 4 005 K 46 hal. Schodek: 3 014 K 5 hal. Schodek bude uhrazen 40 procentní přirážkou k přímým daním.

Komentář HN: Podle tehdejší legislativy bylo uhrazování rozpočtových schodků  v dané obci prováděno  zvýšením daní. Ty platili především bohatší  občané. Tento systém nutil obecní výbor  k maximální hospodárnosti, protože čím větší byly obecní výdaje, tím větší byly také daně. A v obecních výborech měli v té  době  zámožní  občané velký vliv. 

Zasedání obecního výboru 16. prosince 1906.

-Do reklamační komise pro příští obecní volby byli zvoleni: Chlupatý Jan z č. 33, Olšanský Jan z č. 99, Vašíček Jan z č. 58 a p. učitel Němec.

-Dovolenku z brněnské ochranovny na účelem návštěvy Hrabové  dostal Fr. Řeha, 17 let stár. Nyní se nechce do Brna vrátit. Usneseno požádat  c.k. četníka, aby na náklady obce Řehu tam dopravil.

-Jednáno o marnivosti a nuzném stavu Kláry Držonkové. Usneseno, aby poručník jejich dětí p. Pajorek toto oznámil soudu.

-V obecní nemocnici držené Vlčkové budiž 3x každý týden dáváno maso po ¼ kg, jinak budiž dávána strava luštěninová.

-Na žádost předsedy místní školní rady usneseno, aby na odění chudobných školních dětí byl z obecní pokladny dodán potřebný obnos, který chybí do celkové částky 80 K.

Komentář HN: Reklamační komise pro příští volby měla za povinnost kontrolovat, zda volební seznamy odpovídají platným předpisům o udělování  volebního práva.  Pokud jde o termín „ochranovna“, pak se pravděpodobně jednalo o zařízení, kterému se později říkalo „polepšovna“. U Magdaleny Vlčkové, držené v obecní nemocnici,  není ze zápisu jasné, zdali poskytované potraviny jsou  určeny i  pro výživu jejich  šesti dětí, které také  nalezly dočasný útulek v obecní nemocnici.  

28.8.2020       V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma