Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (9)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (9)

 

Zasedání obecního výboru 30. prosince 1906.

-Na pozvání p. starosty se  dostavili výčepníci lihovin, aby s nimi bylo ujednáno, kolik  budou platit výčepního v roce 1907. Výčepníci žádají, aby daň byla co nejmenší, že nemohou ukládané dávky zmoci.

 Pan Rozehnal se uvoluje platit 200 K, p. Marek 60 K, hostinský Turadt 500 K, p. Řeha ze Závodí 200 K, p. Černá 350 K, p. Vlčková 60 K, hostinský Süsser 425 K, obchodník z č. 139 p. Topl 140 K. Za všechny přítomné to činí 1 935 K. Výčepné bude placeno ve čtvrtletních splátkách.

Obchodníci p. Lipina a p. Němčanský se nedostavili. Usneseno, aby p. Lipinovi bylo uloženo platit 300 K.  V případě nesouhlasu dán bude jeho obchod pod režii. Mezitím se dostavil p. Němčanský a uvoluje se platit pod režii. Usneseno, že režii povede p. Turadt, který s tím souhlasí.

-Přípisem Zemského výboru oznámeno, že se  Hrabové schvaluje  požadovaný nákup dlužních úpisů  Zemědělské banky za  1 090 K. Úroky budou 17 K 75 hal. Úroky z dřívějších dluhopisů činí 14 K 18 hal.

Komentář HN: Daň z lihových nápojů, prodaných na území obce, činila asi 15 % z rozpočtových příjmů obce. Mohla se hradit buď oboustanně domluvenou pevnou částkou nebo „pod režii“. V tomto případě byl prodejce lihovin povinen vést přesnou evidenci o nákupech, a to pod kontrolou. Pro rok 1907 byl touto kontrolou pověřen hostinský Thuradt. Nepochybně se bude snažit provádět tuto kontrolu velmi pečlivě.

Pokud jde o nákup dlužních úpisů, tak i  tímto způsobem si  obce finančně přilepšovaly. I těch několik korun z úroků  se hodilo.

Veškerou agendu, spojenou s financemi, vedl starosta. Neměl „ k ruce“ žádné úředníky. Kontrolu prováděli kontroloři účtů, voleni jak z řad členů obecného výboru tak i  z řad ostatních občanů, daňových poplatníků.  

29.8.2020        V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma