Navigace: Vladimír Slavík > Naše škola

Naše škola

V  Hrabovských listech č.10  jsem si  přečetl  informaci ředitele  ZŠ pana Mgr. Radka Polla o úspěšnosti zdejších žáků v přijímacích řízeních na střední školy.   Devátou třídu ukončilo  47 žáků a ve studiu na středních školách s maturitou jich  bude pokračovat 39.  Z toho 8 na čtyřletých a 5  dokonce na osmiletých gymnáziích.

 To  je velmi dobrá zpráva. Ne každá srovnatelná  ZŠ v sousedních městských obvodech má  tyto výsledky.

Dále pan ředitel  ZŠ popisuje opatření, která si vynutila nemoc Covid – 19 a vyslovuje přesvědčení, že již nedojde k plošnému uzavření škol.  Kéž by!

Zaujala mě i zpráva  o vybavení počítačové učebny  školy novou technikou.  Vždy mě potěší, když  si na webových stránkách obce nebo v Hrabovských listech přečtu informaci o finanční podpoře  a o investicích, určených škole. Třeba  výdaj  2 mil. Kč na  stavební úpravy  v roce 2020. Naše radní je nutno pochválit  za to, že výdaje pro zdejší školu mají  přednost před ostatními. 

Mám ale určitý problém s záměrem  přestavět školní tělocvičnu na  multifunkční sportovní halu. Nejsem příliš přesvědčen, že je to krok správným směrem.  

Se  stavbou sportovní haly  vznikla složitá situace. Na jedné straně je zde  snaha umístit ji  do středu obce, do areálu TJ Sokol Hrabová, na straně druhé se prosazuje pro  tyto účely rekonstrukce tělocvičny ZŠ.  Svou roli  zde mají  i emoce  a různé  dlouhodobé osobní problémy mezi zastánci obou alternativ.  Líbí se mi  přístup  pana starosty Igora Trávníčka, který požádal o objektivní posouzení tohoto problému odborníky z Magistrátu města Ostravy.  Myslím, že jejich kvalifikovaný názor  bude mít i v tomto případě svou váhu.  

Zájem zdejší samosprávy o kvalitní  místní základní školství má hluboké kořeny.  Díky úsilí  samosprávy obce byla postavena v roce 1905 budova nové školy (dnešní radnice) a  v roce 1957 budova školy na ul. Paskovské.  Ta byla na tehdejší dobu výjimečná a  závidělo nám  ji široké okolí.

V minulých dobách se  místní učitelé  podíleli i na řízení obce.  Bylo to dáno  jejich  (na tehdejší dobu) kvalitním vzděláním a prestiží, kterou učitelé tehdy měli.  Připomenu zde pana Františka Bartoníka, Zdeňka Olivu a Štěpána Němce. Významně ovlivňovali  veřejný život Hrabové  v letech   1890 – 1930. Od té doby,  bohužel, se zdejší  učitelé na řízení obecních záležitosti příliš nepodíleli.  Jedinou výjimkou byl  Mgr. Rostislav Naď.

Ale přes tuto výhradu  považuji  naši základní školu za velmi kvalitní. Možná, že i proto nemusíme v  Hrabové  řešit problematiku, která má souvislost s nedostatečným vzděláním občanů.  Míním tím  problematiku sociální, přestupky a trestné činy zdejších obyvatel.

 Hrabová má v širokém okolí velmi dobrou pověst.  I to je důvod, že je zde takový zájem o bydlení, a to jak  v bytových domech na Šídlovci, tak  v RD ve střední a jižní části obce.

8. 10. 2021       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma