Navigace: Vladimír Slavík > Naše veřejná správa

Naše veřejná správa

 

Fungování zdejšího  městského obvodu zajišťuje  patnáctičlenné  zastupitelstvo a  zaměstnanci úřadu. Je to tajemník Ing. Socha, sekretářka pani Haunerová a  dalších 13 úřednic, zařazených do následujících odborů:

Odbor financí a správy majetku: 5 úřednic.

Odbor stavebně správní: 4 úřednice.

Odbor sociální: 3 úřednice.

Technické služby MOb Hrabová : jedna mistrová.

Tento  personál  má své sídlo v deseti  kancelářích v budově bývalé školy na Bažanově ulici. Celkové roční náklady na provoz obecního úřadu jsou  asi 10  mil. Kč. Když k tomu připočtu náklady na samosprávu, tak mi vyjde cifra cca 12 mil. Kč. Je to pro správu městského obvodu Hrabové  s počtem obyvatel 3 380 málo nebo hodně?

Odpověď není jednoduchá. Zveřejňuji teď v Hrabovských novinách seriál s názvem „Naše obec před 1. sv. válkou“. V roce 1910 měla Hrabová 2 200 obyvatel a pouze jednoho zaměstnance. Tím byl obecní sluha, bubeník, poslíček a zároveň i hrobař pan Řeha. Všechny ostatní povinnosti, spojené s vedením obce,  vykonávali ve svém volném čase  členové obecního výboru. Nebylo to zadarmo, byli přiměřeným způsobem za svou práci odměňováni. Ale náklady na provoz a řízení obce ve srovnání s dneškem byly podstatně ale podstatně nižší. 

Tehdejší obecní výbor plnil i  úkoly státní  správy. Do značné míry zajišťoval sociální a zdravotní potřeby obyvatel, plnil  povinnosti stavebního úřadu, zajišťoval provoz místního školství, staral se nejen o místní infrastrukturu, ale i  chudobné a všechy  sociálně potřebné občany s domovským právem v Hrabové.  Stanovoval dokonce některé místní daně a zajišťoval jejich výběr.

V uplynulých cca 100 letech se mnoho změnilo. Těmto změnám  se přizpůsobil i způsob řízení měst a obcí.  Systém  „samostatné působnosti“ a „přenesené působnosti“ orgánů veřejné správy přinesl  jak užitek tak i řadu problémů. Jako vždy a všude, hodně závisí na kvalitě jak zastupitelů tak úředníků. Ta není vždy ideální.

Atraktivnější je soukromé podnikání, ale každý nemá pro tento způsob obživy  předpoklady, a to jak ty odborné tak ty osobní. Méně náročný způsob obživy je ve státních institucích nebo ve veřejné správě. 

8.9.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma