Navigace: Vladimír Slavík > Návrh Závěrečného účtu za rok 2017

Návrh Závěrečného účtu za rok 2017

 

V těchto dnech byl na webových stránkách MOb Hrabová zveřejněn návrh Závěrečného účtu za rok 2017. Společně z rozpočtem  to jsou asi dva nejvýznamnější dokumenty, které má vedení obce  za povinnost každoročně zpracovávat a předkládat občanům k vyjádření.

Je skutečností, že doposud Závěrečným účtům nebyla věnována příliš velká pozornost  ani ze strany orgánů zastupitelstva ani ze strany veřejnosti.   Změna k lepšímu nastala v Hrabové až v posledních letech, a to jak ve způsobu zpracování  ZÚ tak  v množství  poskytovaných informací.  

Zásluhu na této změně má především vedoucí finančního odboru ing. Jana Ziobrová. Projevilo se to již na  zpracování ZÚ za rok 2014 a další zlepšení jsou  patrná  i u  ZÚ za rok 2017. Přínosný je  (na rozdíl od minulosti) i zvýšený zájem finančního výboru na úrovni zpracování tohoto dokumentu.

 Zjištuji, že v současné době nemá žádný srovnatelný městský obvod Ostravy tak precizně zpracovaný ZÚ. Na místě tajemníka bych určitě paní ing. Ziobrovou za tento výkon patřičně ocenil.

Hlavní předností nového přístupu k tvorbě ZÚ je existence stručných a výstižných komentářů k jednotlivým výdajovým a příjmovým položkám. K nic neříkajícímu číselnému označení je připojen i slovní výklad. Tímto řešením jsou zveřejněné údaje srozumitelné  i  laické veřejnosti.

Další přednost nového pojetí  ZÚ je pestrá paleta všech možných informací. Občan (pokud má zájem) si tak může vytvořit celkový  dojem o hospodaření obce. A tím i o kvalitě práce zastupitelstva, na jehož složení se také svým volebním hlasem podílel.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že postupné zkvalitňování těchto a  dalších informací  je důležitou podmínkou pro  vzbuzení většho  zájmu  veřejnosti o komunální záležitosti.

Pokud se tento zájem nepodaří  mezi občanstvem vzbudit, tak  celý systém zastupitelské demokracie nemůže plnit své poslání.

 Existuje i měřítko, podle kterého lze sledovat  úspěšnost systému zastupitelské demokracie.  Je to účast u voleb. Po sametové revoluci v roce 1990 se k volebním urnám dostavilo v našem státě 73% občanů, v roce 2014 již pouhých 44%. Není to vážné varování?

V příštích dnech se na stránkách Hrabovských novin zaměřím na některé zajímavé údaje, které jsem vyčetl  z nyní zveřejněného  Závěrečného účtu.

26.5. 2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma