Navigace: Vladimír Slavík > Návštěva v Sedlištích

Návštěva v Sedlištích

 

Včera, v pátek 24. února 2018 se uskutečnila z iniciativy Petra Žižky návštěva  hrabovských občanů v  nedalekých Sedlištích. Cílem návštěvy byla prohlídka místního kostela Všech svatých a prohlídka zcela unikátního Lašského muzea.

Zájezdu se zúčastnilo cca 60 občanů Hrabové (můj odhad) různého věku, od těch nejmenších až po ty nejstarší. Zúčastnil se i pan starosta Igor Trávníček, pan místostarosta  Bohumil  Rundt a další významní občané Hrabové.

O obci Sedliště jsem si zjistil ještě před návštěvou  následující informace:  První písemná zmínka je z r. 1 305, nyní zde žije asi 1 600 obyvatel. Nejbližším městem (5 km)  je Frýdek-Místek. Mají zde poštu, ZŠ, MŠ, praktického lékaře, kostel, Lašské muzeum a restauraci.

Obec je řízena starostou a místostarostou (oba jsou dlouhodobě uvolněni pro tyto funkce) a 11 členným zastupitelstvem.  Radu zde nemají. Obecní úřad je řízen přímo starostou  a pracují tam 4 úřednice. Mezi těmi i paní Monika Rusková, která má na  starosti knihovnu, muzeum a kulturní dům. Pravděpodobně to byla ta paní, která nás po celou dobu návštěvy doprovázela.

 Dále jsem zjistil, že v Sedlištích mají i místní časopis, který vychází  8 – 10x ročně. V lednovém čísle 2018 je i podrobný článek o různých  dotacích, které tato obec úspěšně čerpá. Možná je to i tím, že je součástí tzv. Regionu Slezská brána, který tvoří 16 obcí včetně Vratimova a Paskova.

Zajímavý je rozpočet obce. Pro rok 2018 se plánují příjmy a výdaje v neskutečné výši 55 milionů! Je v tom ale 21 milionů tzv. transferů od regionálních rad, takže kdoví, jaký bude konečný výsledek.  Náklady na odměny zastupitelů jsou pouze cca 1 700 tisíc, a to mimo jiné pro nízký počet komisí. Ty jsou pouze tři, a to pro občanské záležitostí, pro kulturu a pro záležitostí sociální a životního prostředí.  Náklady na místní správu jsou velmi nízké, a to cca 1 800 tis. Kč. Opět se potvrzuje má teorie, že i současná generace má ve svých genech šetrnost svých předků. A zdejší obyvatelstvo nemělo v dřívějších dobách lehký život.

V každém případě je prospěšné sledovat dění i v sousedních obcích včetně nedalekého Sedliště. Dozvíme se tak mnoho užitečných informací. Doufám, že se této „rekognoskaci“  věnují  systematicky i někteří radní v Hrabové.

Na závěr mé stručné dojmy z této návštěvy. Pokud jde o kostel, jak způsob provedení stavby tak  i  jeho výzdoba vypovídá mnohé o relativní zámožnosti  obyvatel  Sedlišť v dobách minulých. A jeho současný stav svědčí  o tom, že i nynější generace dobře pečuje o  dědictví svých předků.

Překvapilo mě muzeum, a to svou velikostí. Zdejší obyvatelé jsou pravděpodobně  velcí patrioti, když se postarali o tuto v širokém okolí nevídanou ( a asi i provozně nákladnou)  místní pamětihodnost. Toho se v Hrabové asi nikdy nedočkáme!

24.2.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma