Navigace: Vladimír Slavík > Návštěvnost některých akcí v Kulturním domě

Návštěvnost některých akcí v Kulturním domě

 

V květnových Hrabovských listech věnoval pan starosta Milan Slíva několik poznámek k nízké návštěvnosti některých akcí v Kulturním domě. Jsou to divadelní představení určená dětem a akce pro seniory.

Jaké jsou příčiny? U dětských představení se pan starosta domnívá, že to může být příčinou vysoké vstupné. Je to možné, zvláště u rodin s více dětmi. Na místě je proto rozhodnutí rady o jeho snížení. Ale není zcela jisté, jestli se tím návštěvnost významně zvýší. Jsou rodiče, kteří si uvědomují, že těmito návštěvami se u dětí vytváří kladný vztah k divadlu jakožto celoživotní potřebě kulturního člověka. Ti umožní svým dětem návštěvy divadla bez ohledu na cenu vstupenek. A pak jsou rodiče, kteří si to neuvědomují, a zde je každá rada drahá.

A  existuje ještě jedna okolnost, kterou by si měli rodiče uvědomit.  Děti se učí používat poměrně brzy moderní technologie (internet, chytré telefony a další), kde velmi obtížně najdou cestu k pohádkám. Ty působí i výchovně, obvykle v nich dobro zvítězí nad zlem. I z tohoto důvodu jsou tato divadelní představení pro děti užitečná.

V každém případě by se mělo v této akci pokračovat. Snad by vyšší návštěvnosti pomohla větší propagace v okolních městských obvodech.Zvýšily by se tím příjmy, nutné k zaplacení divadelních souborů.

Pokud jde o akce pro seniory, zde bych doporučoval, aby se jejich konání oznamovalo i prostřednictvím místního rozhlasu. To proto, že mnozí senioři nepoužívají internet, kde se tyto akce na webových stránkách nebo na facebooku zveřejňují, a o pořádaných besedách, divadelních představeních a jiných akcích se nedozví.

Neděle 12. května 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma