Navigace: Vladimír Slavík > Nedostatek skutečných osobností

Nedostatek skutečných osobností

 

Včera jsem si  v Hrabovských novinách v článku „Máme se nač těšit“ posteskl, že v budoucím  ostravském městském zastupitelstvu, stejně  jako v těch minulých,  nebude mít Hrabová žádného svého zástupce.

Pobavila mě optimistická reakce Honzy  Dvořáka, který  prostřednictvím FC poradil občanům Hrabové, „abychom  volili tak, aby v městském zastupitelstvu Hrabová svého zástupce měla“.

Jenomže, jak to zařídit?

 Za předpokladu, že se voleb  do městského zastupitelstva zúčastní  (jako v roce 2014) 18 volebních stran, bude na  kandidátních listinách cca 990 zájemců o zastupitelská křesla, ale zvoleno může být pouze 55 zastupitelů.

Šanci na zvolení mají  pouze ti, jejichž jména budou na předních místech kandidátních listin. Nebo  výjimečně také ti, kteří budou i ze zadních míst „vykroužkováni“. Tedy skutečné osobnosti celoměstského významu, známé občanům z jejich  dlouholetého úspěšného působení v různých funkcích městské samosprávy nebo jiné všeobecně uznávané  osobnosti.

Rád bych věděl, koho měl  Honza Dvořák na mysli, pokud jde o Hrabovou.  Já neznám z Hrabové nikoho, kterému by cca  4 500 Ostraváků  věnovalo svůj hlas . Snad jedině  (pokud by ještě žil) panu učiteli Františku  Bartoníkovi (1860-1929) a panu  starostovi  Ludvíku  Staňkovi (1852-1924). To byly osobnosti známé nejen v Hrabové, ale i v širokém okolí. Ještě mě napadá Jura Cholewa, ale ten je již také 454 let po smrti.

Taková je realita. Ale stejně mě tato situace mrzí a kladu si otázku, proč tomu tak je.

 V prvém přiblížení při řešení této otázky jsem si vzal na pomoc matematiku. Spočítal jsem si, že voliči Hrabové  tvoří  1,13 % z celkového počtu voličů Ostravy. Tedy máme teoretický „nárok“ na  0,62 zastupitele, což není nic moc.

Ale hlavní problém je v tom, že nemáme v naší obci žádnou skutečnou osobnost, která by měla naději na volební úspěch. Ví snad pan zastupitel  Dvořák o některé?

Přehled o místě bydliště  nynějších zastupitelů:

Mor. Ostrava:  15, Poruba:  11, O. Jih: 10, Sl. Ostrava: 7, Petřkovice: 3, Mar. Hory: 3, Vítkovice, Michálkovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Lhotka , Bartovice po jednom zastupiteli, celkem 55 zastupitelů. Ostatních 11 obvodů nemá v městském zastupitelstvu své zástupce.

11. 7. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma