Navigace: Vladimír Slavík > Několik informací o společnosti OVaK

Několik informací o společnosti OVaK

 

Předmětem podnikání akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je především péče o zdroje, úpravny a rozvody pitné vody a odvod a likvidace odpadních vod. Společnost vznikla v roce 1992 a jejími zakladateli byla firma Suez International (50,13 % akcií), Statutární město Ostrava (40,60 % akcií) a ostatní akcionáři (9,27 % akcií). Dosud bylo emitováno 131 909 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. 

Současným statutárním ředitelem společnosti je Ing. Petr Konečný, výrobním ředitelem Ing David Kusý. Ve výroční zprávě za rok 2023 jsou následující informace:

Počet zaměstnanců 382, z toho řídící pracovníci 4, náklady na mzdy 202 684 tis. Kč. Představenstvo: Mgr. Jan Dohnal, Ing. Petr Konečný, Ing. Zdeněk Frček, Ing. Zbyněk Pražák, Ing. Aleš Boháč, Ing. Zdeněk Horsák, Ing. Antonín Láznička. Odměny představenstvu: 3 802 tis. Kč.  Dozorčí rada: Mgr. Michal Mariánek, PhDr. Pavel Kafka, Mgr. Jiří  Stoch, Ing. Marcela Zachová, Bc. Radana Zapletalová, Ing. Rostislav Řeha, Ing. Tomáš Hruška. Odměny dozorčí radě: 810 tis. Kč.

Výnosy (v tis. Kč): Vodné 653 124, stočné 644 205, ostatní 79 210, celkem 1 376 539 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek po zdanění: 81 433 tis. Kč.  

Vodní hospodářství: Délka vodovodní sítě: 1 063 km. Počet napojených obyvatel: 297 136. Počet úpraven vody 7, největší v Nové Vsi. Z podzemních zdrojů pochází 35 % vody, z vodních nádrží Kružberk a Šance 65 % vody. Vodné:  48,76 Kč/m/3.

V roce 2021 vydala společnost  OVaK  publikaci  „120 let od uvedení do provozu vodárny Palesek  v Ostravě- Staré Bělé“. Uvádí se v ní i tyto skutečnosti: Při hledání vody pro rostoucí průmysl Ostravska upoutaly pozornost studánky v katastru obce Stará Bělá. Voda byla zkoumána na Akademii věd ve Vídni, a byla shledána jako druhá nejlepší pitná voda v tehdejším Rakousko - Uhersku. Od místních rolníků bylo vykoupeno 50 ha pole a vyhloubeno postupně 17 studní o hloubce 14 až 18 m, a celý prostor zalesněn.  Vodárna byla uvedena do provozu 4. 10. 1900 a voda zavedena především do Vítkovic. Brzy u dělníků Vítkovických železáren vymizela úplavice, střevní katary a tyfus, a poklesla spotřeba piva a lihovin.

Kanalizace: Délka kanalizační sítě: 946 km. Počet obyvatel, napojených na kanalizaci: 282 841 (všechny městské obvody + Vratimov). Stočné: 48,28 Kč/m/3.

Závěrečná poznámka:  Na kvalitě pitné vody v Ostravě má velký podíl voda z podzemních zdrojů. Obsahuje optimální obsah minerálů, obsah dusičnanů a dusitanů je na úrovni tzv. kojenecké vody. Pro obyvatelstvo jsou výhodné (ve srovnání s jinými městy) nízké platby za vodné a stočné.  Investice do rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě  hradí především město Ostrava, a to v objemu cca 700 mil. Kč ročně. V oblasti kanalizace má v současné době přednost před dostavbou této sítě likvidace volných kanalizačních výpustí do řek a potoků. Společnost OVaK přispívá ze svých výnosů do rozpočtu Statutárního města Ostravy částkou cca 300 mil. Kč ročně.

Čtvrtek  9. května 2024         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma