Navigace: Vladimír Slavík > Několik informací o společnosti OZO

Několik informací o společnosti OZO

 

Společnost OZO Ostrava s.r.o. (Odvoz a zpracování odpadů) vznikla v roce 1995 a zajišťuje sběr, svoz, třídění, využívání a likvidaci komunálních odpadů z města Ostravy a z dalších 37 měst a obcí v tomto regionu.  Služeb OZO využívá přes 400 tisíc obyvatel MS kraje.

Dále se společnost OZO zabývá likvidací průmyslových, nebezpečných a živnostenských odpadů, výrobou náhradního paliva pro cementárny z odpadů, třídění a lisování plastů, jímání bioplynu a výrobou elektřiny.

Sídlo společnosti, třídící linky a další technologická zařízení jsou v Ostravě – Kunčicích, skládka nevyužitelného odpadu, kompostárna a biostanice v Ostravě – Hrušově.

Některé informace z výroční zprávy za rok 2022: Jednatel společnosti Ing. Karel Benda, technický náměstek a prokurista Ing. Petr Bielan. Dozorčí rada: Mgr. Jiří Klega, Petr Veselka, Ing. Regina Gogelová, Ing. Vít Macháček, Ing. Robert Adámek. Počet pracovníků: 333. Mzdové náklady: 174 442 tis. Kč. Odměny členům dozorčí rady vč. jednatele: 3 581 tis. Kč. Tržby: 629 1018 tis. Kč. Zisk před zdaněním: 64 184 tis. Kč. Výsledek hospodaření: 52 192 tis. Kč.  Celkem vytříděno k dalšímu použití: sklo 4 501 t, papír 8 933 t, plasty 9 563 t, na skládku uloženo 99 000 t, kompostu vyrobeno 14 950 t.

Výhodné pro občany jsou sběrné dvory, je jich doposud na území města deset, a OZO usiluje o budování dalších.

Na odvoz a likvidaci odpadů doplácí město až 150 mil. Kč ročně.  Proto se tento poplatek zvyšuje pro letošní rok na 720 Kč, úlevu mají děti do 7 let a starší občané nad 65 let, ti platí stále původních 498 Kč.

Zdroje informací: Webové stránky OZO, webové stránky SMO.

Poznámka HN: Asi v roce 1980 jsem požádal tehdejší TASMO (Technické a zahradnické služby města Ostravy) o pravidelný odvoz domovního odpadu od mého RD. Přišla mi odpověď, že to není možné, Slínová ulice je „slepá“, a řidiči KUKA vozů odmítají do těchto ulic jezdit. Po roce 1990 jezdí zcela pravidelně k plné spokojenosti občanů.  Můj osobní názor je, že na úspěších této společnosti má velký podíl především její vedení. Je iniciativní, zavádí stále různé novinky, rozšiřuje se separovaný sběr odpadů.  Občané okrajových městských částí uvítali zejména zavedení odvozu biologického odpadu. Snad se v Hrabové podaří najít vhodné místo i pro sběrný dvůr.

Sobota 11. května 2024         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma