Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k jednání zastupitelstva 31.1.2018

Několik poznámek k jednání zastupitelstva 31.1.2018

 

Zúčastnil jsem se tohoto zasedání a mám  z toho následující zážitky a poznatky.

Především musím ocenit existenci svobodné diskuse jak  zastupitelů tak  přítomných občanů. Několik zastupitelů však vůbec se k ničemu nevyjádřilo, jiní jen sporadicky, což mě dost překvapilo. Jako by zapomněli na část svého slibu „budu vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu obce a občanů“.  A to i  tím, že sdělí svůj názor k projednávaným záležitostem.

Jednání zastupitelstva dává zastupitelům jedinečnou možnost přesvědčit občany, že tento slib plní a prezentují na zastupitelsvu názory svých voličů.  Vždyť  zápisy z těchto jednání  jsou k dispozici všem, kteří sledují webové stránky obce. Předpokládám, že těchto občanů  je poměrně hodně. Je velmi pravděpodobné, že mnozí občané sledují aktivitu a názory nynějších zastupitelů a budou u nastávajících voleb se podle toho rozhodovat, komu dají svůj hlas.

Pokud jde o připomínky občanů,  některé šly „na tělo“ a byly velmi dobře promyšlené.

Zaujal mě návrh zastupitele Honzy Dvořáka, aby se zastupitelstva konala každý měsíc. Bylo by to určitě prospěšné, ale většina zastupitelů to odmítla.  Asi pro tuto „revoluční“  změnu ještě nenastala ta správná doba. Vše  má svůj čas, i to se jednou uskuteční, ale pod tlakem občanů, ne pouze jednoho zastupitele.

Dále jsem zaregistroval  zajímavou připomínku občanky  Šárky Tomisové, aby nebytové prostory  na Šídlovci byly pronajímány především pro podnikatelské aktivity, prospěšné  všem občanům.  Výše nájmu přitom nemusí být rozhodujícím měřítkem.  Zcela s tímto názorem souhlasím.

Také se zde okrajově diskutovalo o budoucnosti jižní části obce, kde nyní probíhá útlum průmyslové činnost uhelného prádla Dolu Paskov.  S údivem konstatuji, že představitelé  naši  samosprávy a místní správy  nemají potřebné informace o tomto území a nesnaží se o maximální využití všech  možností v úpravách tohoto území, které nám dává nyní probíhající proces EIA.   Což je velká chyba, protože se jedná o velmi perspektivní část Hrabové. Nyní  náklady na tyto úpravy  musí platit OKD, v budoucnu kdoví kdo.

Dále mě zaujala poznámka pana  Jana Šumbery, aby se zastupitelé věnovali budoucímu  využití  budovy školky na  ulici V. Hugo. Je to důležité téma, kterému je nutno věnovat pozornost.

Pochopitelně  mě potěšily připomínky  zastupitele Vladimíra Petany k problematice  opravy  propustku  na ulici Ve Stromoví. Je to učebnicový příklad problematického  utrácení veřejných peněz. Pokud o tom někdo pochybuje, mohu poskytnout konkrétní  informace.

Za zmínku stojí i připomínka  paní Lyčkové, která pochválila novoroční koncert v našem kostelíku, ale kritizovala nedostatečnou informovanost občanů o této akci.

Tyto akce mají ještě jeden význam. Potkávají í se zde občané z různých částí Hrabové a navazují neformální  „sousedské“ styky.  Ty mohou nakonec skončit i tím, že stále více občanů se bude zajímat o veřejné záležitostí. A to je (dle mého názoru) nejzávažnější problém současné Hrabové.  Tedy celkový nezájem o samosprávu obce.  A to s velmi závažnými  budoucími důsledky, o kterých nechci spekulovat.

16.2.2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma