Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k letošnímu rozpočtu Hrabové

Několik poznámek k letošnímu rozpočtu Hrabové

Jak jsem již oznámil, položím na zítřejší besedě panu starostovi otázku „Proč musíme platit v Hrabové z obecního rozpočtu tolik peněz na provoz našeho úřadu?“

Konkrétně pro rok 2018 se pro tyto účely v Hrabové plánuje 9285 tis. Kč, zatímco ve Staré Bělé   pouze 4700 tis. Kč a v Polance nad Odrou  7613 tis. Kč.

Při podrobnějším rozboru  zjistíme, že jednou z příčin vysokých výdajů  na místní správu v Hrabové je   vysoký počet úřednic na sociálním odboru, konkrétně pět. Ve srovnatelné Staré Bělé zvládají  příslušnou  agendu pouze dvě úřednice a v Polance dokonce jedna. A to mají v obou městských obvodech i matriku.

Nedávno jsem tuto záležitost konzultoval s paní Bollogovou a dozvěděl se, že v Hrabové, na rozdíl od jiných obvodů,  máme velice solidně zajištěnou sociálně - právní ochranu dětí a vykonáváme tuto činnost i pro Novou Bělou. Věnují se tomu  dvě úřednice a velká výhoda pro občany je v tom, že tito nemusí  při řešení těchto záležitostí jezdit na magistrát.

 Po přečtení této věty mě napadlo, že díky velmi dobrému dopravnímu spojení s Ostravou není tento argument příliš přesvědčivý. Dále mě také napadlo, proč vykonáváme tuto činnost i pro Novou Bělou? Proč právě Hrabová a ne Ostrava-Jih nebo Stará Bělá?

Ze závěrečného účtu za rok 2016 jsem se dozvěděl, že na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi  příspěvek  817 165 Kč. Stačí na pokrytí všech nákladů na dvě úřednice?  Včetně nákladů na zřízení potřebných kanceláří a na jejich provoz, na příslušné daňové odvody a třeba i na stravenky?

Stravenky jsou  také dost zajímavou položkou . Náklady na ně jsou zahrnuty v rozpočtu roku  2018 v položce „Nákup ostatních služeb“ v celkové výši  714 tis. Kč. Je to položka poměrně vysoká a byla  by zajímavá její struktura.

Závěrem: Pochopitelně tato má dnešní úvaha není zcela přesná a mé závěry (pro nedostatek potřebných podkladů)  mohou být zavádějící. Lepší předpoklady pro  objektivní posouzení  výše výdajů na místní správu  má určitě náš finanční výbor.  Mohl by pak vzniknout  k tomuto tématu i  článek pro Hrabovské listy a nepochybuji o tom, že by mezi čtenáři vzbudil velký zájem.  

18. 1. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma