Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k říjnovému jednání zastupitelstva

Několik poznámek k říjnovému jednání zastupitelstva

Jednání  se uskutečnilo  20. 10. 2021 za účasti všech 15 zastupitelů.  Nízká byla účast občanů (4). Možná na to měl vliv Covid. Na rozdíl od dřívějška byl zápis z tohoto jednání  zveřejněn poměrně rychle,  a to  již 9. listopadu.   

Poznámka č. 1: Hlavním bodem jednání bylo závěrečné vyúčtování  stavby nové školky.  Celkové náklady  jsou 71 816 367 Kč.  Podkladem k tomuto bodu  byl Dodatek č.7 Smlouvy o dílo.  Výše některých dílčích položek byla  v průběhu stavby  některými zastupiteli  kritizována. Očekával jsem, že se k této problematice  vysloví  Finanční výbor zastupitelstva,  ale nestalo se tak. Zastupitelstvo  dodatek č. 7 SOD na novostavbu MŠ většinou hlasů  schválilo.  

Poznámka č. 2: Vztahuje se  k připomínce p. Veselého k nedávné opravě MK Dubraviova. Komise Ing. Skalského doporučila použití asfaltové směsi za tepla. Starosta sdělil, že na vrstvu kameniva byla provedena 2 x zálivka a ta se zasypala kamenivem.  Údajně v souladu s návrhem. Myslím, že tomu tak není a námitka p. Veselého je oprávněná a komise  VD a E by měla protestovat.

Poznámka č. 3:   Zarazil mne malý zájem zastupitelů o další  využití prostor  po bývalých školkách  na Šídlovci.  Nikdo z nich  se nezajímal  o stavební stav objektu  bývalé školky  na ul. V. Huga.  Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz,  kdy byl  objednán nový  statický posudek a s jakým výsledkem.   Nikomu  nevadí,  že  objekt na ul. Příborské byl  nabídnut k dalšímu využití pouze firmě CTP.  Proč ne Asociaci soukromých a firemních školek v ČR nebo podobné organizaci?   Proč  nebyl  proveden propočet nákladů na přestavbu na byty ?  Spoléhat se na v této záležitosti na názory a doporučení  občanů  nelze.  Ti na to nenesou zodpovědnost.  Odklad v rozhodnutí  v této věci je spojen z nemalou finanční ztrátou. Zodpovědnost za to nesou  zastupitelé. 

Poznámka č. 4: Diskuse o parkování na Šídlovci. Je to skutečný  problém občanů Šídlovce?  Když ano, tak proč se v této diskusi  mimo občanky  Tomisové neangažují i další občané nebo zastupitelé,  bydlící na Šídlovci?  Třeba prostřednictvím Hrabovských listů nebo na jednáních zastupitelstva.

Poznámka č. 5: Nová zastávka  MHD v blízkosti ul. Bažanova. Je to velmi  složitá záležitost.  Své požadavky má Policie ČR i odbor dopravy magistrátu. Ale tato zastávka je pro občany Hrabové velmi žádoucí.  Určitě se dříve nebo později najde řešení. Hodně bude  záležet na  „strategii a taktice“ která bude se strany Hrabové uplatněna. Tato  záležitost  prověří  schopnosti naší  veřejné správy.

15. 11. 2021      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma