Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k výstavbě RD v Hrabové

Několik poznámek k výstavbě RD v Hrabové

V  Hrabovských listech č. 2/1992 se uvádí, že ve vesnické části naší obce bylo tehdy 520 RD. Podle statistiky, vedené Katastrálním úřadem,  je jich nyní  774. Znamená to, že za uplynulých cca 30 let jich přibylo 254, což je úctyhodný počet.  Stavělo  se  převážně na ulicích Domovská,  Šurova, Šolcova, Božetěchova, Na Konečné, Klasná, Na Farském, Na Potoku, Na Luhu , Bělská, Na Hurtě  a na dalších místech v  Hrabové.  

 Ty nejstarší jsou poměrně skromné a odpovídají tehdejším možnostem. Jak finančním tak i pokud jde o stavební materiály.  Postupně se jejich vzhled měnil, ty nejnovější jsou velmi luxusní a  dosvědčují zámožnost jejich majitelů.

Velmi se změnily zahrady.  Zeleninu a brambory již téměř  nikdo nepěstuje, ubylo i ovocných stromů. V okolí RD jsou pečlivě udržované trávníky a květinové záhony,  chodníky  a manipulační plochy jsou opatřeny  vkusnými  a trvanlivými  zámkovými  dlažbami.

Důležitou součástí  pozemků  jsou ploty. I jejich provedení  se velmi změnilo. Ty nejstarší byly  z drátěného pletiva a z ocelových trubek,  hojně se používalo i dřevo ve formě latí nebo prken. Jeho trvanlivost se zvyšovala speciálními  lazurovými nátěry.

V posledních letech se i v Hrabové začaly stavět tzv. gabionové ploty. Jsou velmi atraktivní a také velmi drahé.  Do drátěných košů  se ukládají oblázky a vznikají souvislé nebo přerušované stěny o výšce cca 150 cm a tloušťce cca 300 mm.  Použitý drát má antikorozní ochranu  a rozměry ok jsou  přizpůsobeny velikosti  oblázků.  Většinou se volí rozměry ok 60x100 mm.  Pokud jde o výplň,  převládá v Hrabové  materiál z lomu z nedalekých  Jakubčovic.  Jsou to ostrohranné oblázky z modrošedé ruly  o velikosti cca 50x100 mm. Do spár mezi oblázky lze zasadit popínavé rostliny a  za několik let vznikne  i z hlediska estetického velmi zajímavý plot. Údajně  tato  „móda“ ve stavbě plotů  má původ v Rakousku.

Zajímavá je otázka:  proč se lidé odjakživa snaží vymezit své  pozemkové vlastnictví  plotem? Dříve to byla ochrana před různými nepoctivci. Byl také  nezbytný v době, kdy se na vesnicích hojně chovala drůbež.  Možná si někteří při čtení těchto řádků vzpomenou na verše Františka Směje:

„Kdo chce  chovať v placu kury, něsmi něchať v plotě ďury. Bo to potem kura šeda, místo doma u sušeda. Slychať často: Hromske kury! Furt jim snašam zrni z hury. Ale vajca žadne něda. Zítra se ta pakaž předa!“

Tato staletá tradice v budování plotů  bude  v Hrabové prolomena  po dokončení výstavby 18-ti RD v lokalitě Rezort Hurta.  Zde mezi jednotlivými pozemky  s RD již ploty nebudou, Oplotí se celý areál, aby se zamezilo volnému přístupu nepovolaných osob. Předpokládám, že to nebude obyčejný plot z drátěného pletiva, ale plot „reprezentační“.

17. 8. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma