Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k webu Hrabova.info

Několik poznámek k webu Hrabova.info

 

V Hrabové máme významný a jedinečný informační prostředek, každodenně doplňovaný o nové informace. Tímto informačním prostředkem je web Hrabova.info. Vytvořil ho v roce 2014 tehdejší občan a od roku 2022 zastupitel městského obvodu Hrabová Ing. Radomír Orkáč.  Jaký měl asi motiv pro tento unikátního počin? To je pro mne dodnes záhadou. Ale musel být velmi významný.

 Hrabova.info existuje již přes 8 roků, k dnešnímu dni obsahuje 630 zpráv, informací a komentářů a také  „nástěnku“ Trello.

Oceňuji  vytrvalost, nápaditost, organizační schopnosti a odbornou erudici autora tohoto webu. Díky tomu  máme v Hrabové alespoň v něčem prvenství. Pokud je mi známo, jsme jediným ostravským městským obvodem, kde dlouhodobě funguje informační a komunikační prostředek tohoto typu.

Pro mne  tento web nahrazuje i  místní kroniku. Kdykoliv potřebuji při psaní  svých článků do Hrabovských novin zjistit podrobnosti o jakékoliv minulé události, spolehlivě je naleznu na stránkách Hrabova.info.

 Mnoho cenných informací a dokladů o činnosti místní veřejné správy obsahuje „nástěnka“ TRELLO. Ta vznikla 25.2. 2020 a k dnešnímu dni obsahuje 299 odkazů, vztahujících se k různým problémům městského obvodu. Uvedu příklad: V poslední době se snažím prostřednictvím Hrabovských novin soustředit pozornost vedení naší radnice i čtenářů Hrabovských novin  na špatný stav místní komunikace  (a současně i cyklostezky) „K Pilíkům“ . Velmi cenné informace mi poskytla  k tomuto tématu korespondence mezi MOb Hrabová a MMO - odborem OŽP, zveřejněna na „nástěnce“ TRELLO.  A tento případ není zdaleka jediný. Přitom pan místostarosta se v těchto odkazech neomezuje pouze na  případy, které má ve své gesci.  Se stejnou důsledností, s jakou řeší problematiku dopravy, digitalizace, informačních technologií, sportu a  školství řeší i jiné problémy, na příklad betonové fragmenty,  údržbu střech, kryty civilní obrany, Pilíky, sociální bydlení, kanalizaci na jihu Hrabové, zápach z Průmyslové zóny atd.

Poznámka na závěr: Byl jsem překvapen, že o iniciativě Ing. Orkáče a o jeho webu Hrabova.info není žádná pochvalná zmínka v obecní kronice. Určitě by si to zasloužil.

23. 5. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma