Navigace: Vladimír Slavík > Několik poznámek k Závěrečnému účtu za rok 2017 (1)

Několik poznámek k Závěrečnému účtu za rok 2017 (1)

 

Hned v úvodu tohoto článku upozorňuji, že tento text je určen pouze těm, kteří mají potřebu se blíže seznámit s problematikou fungování veřejné správy. Mezi  různými  významnými povinnostmi zastupitelů je na předním místě  i starost o veřejné finance. Konečné svědectví o efektivnosti  v použití obecních financí je obsaženo  v závěrečných účtech. Konkrétně v nedávno zveřejněném za rok 2017.

Své celkové hodnocení  ke způsobu zpracování a kvalitě poskytnutých informací   jsem popsal v článku v HN z 26.5.2018 a oprávněně pochválil  zpracovatelku tohoto dokumentu paní Janu Ziobrovou.  V závěrečné větě jsem napsal, že se v příštích článcích zaměřím na problémy, které možná zaujmou  i čtenáře HN.

 Dnes to bude problematika bytového a nebytového fondu z hlediska finančního dopadu na   obecní pokladnu. Vzhledem k tomu, že v těchto obecních bytech bydlí zdejší občané, určitě se neočekává vzýnamný zisk z pronájmu těchto nemovitostí.  Ale na druhé straně  ani finanční ztráta.

A jaká je skutečnost?  Objektivní údaje byly zveřejněny  naposled v ZÚ za rok 2014, kdy ještě tento fond byl ve správě  firmy  CITY. Na str. 26 tohoto ZÚ je uvedeno, že celkové náklady  byly 8 654 tis. Kč a výnosy (nájemné)  pouze  7 653 tis. Kč. Takže vznikla ztráta cca 1 mil. Kč.

V závěrečném účtu za rok 2017 (viz str. 25) je uvedeno, že náklady na provoz  bytového a nebytového fondu  byly  pouhé 4  527 tis. Kč a výnosy 7 525 tis. Kč. Takže vznikl nebývale velký hospodářský výsledek ve výši téměř 3 mil. Kč.

Má  otázka pro  naše současné  radní zní takto: existuje plánovaný záměr na vytváření finančních rezerv pro budoucí  nezbytné  rozsáhlé opravy a modernizaci našeho bytového fondu nebo je to náhoda, že v roce 2017 vznikly tak obrovské úspory?  Možná, že tato problematika bude zajímat nejenom  Vladimíra Slavíka.

30.5.2018   V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma